Unieke wijkstructuur PLUSOFFICE versterkt woonkwaliteit in Den Dreef

Aan de rand van Westerlo voegt PLUSOFFICE een sociale woonwijk toe als inbreidingsproject van een overmaats bouwblok. De bijzondere driehoekige vorm van het perceel leidde tot een unieke inplanting met zones voor bebouwing, een groot waterbufferend speelveld en een nieuwe dreef met watergracht en groepsparking. De vraag naar compacter bouwen werd op een collectieve en kwaliteitsvolle manier ingevuld. Het volledige bouwteam dat instond voor dit project van opdrachtgever SHM Zonnige Kempen bestaat uit: PLUSOFFICE architects, LAND Landschapsarchitecten, Lavreysen, Util en RCR. Dethier was de aannemer van dienst. De eerste fase van het project werd opgeleverd in december 2021, de openbare ruimte is bijna voltooid en binnenkort worden er nog zes woningen toegevoegd aan de wijk.

De woonwijk van 44 woningen bevat tien verschillende en aanpasbare woontypes, voor starters, gezinnen, medioren en senioren. De overkoepelende woonstructuur werd zo ontworpen zodat deze in de toekomst verder ontwikkeld kan worden. Het driehoekige terrein was een uitdaging voor de ontwerpers. Ze structureren het project met een centrale dreef. Langs de ene zijde wordt die afgewerkt met een aaneengesloten rij van woningen en tuinen, de zogenaamde dreefwoningen. Aan de overkant van de dreef wordt een andere typologie van wonen geïntroduceerd, gerangschikt rond een collectief hof. “We hebben in deze verkaveling een antwoord trachten te bieden op de vraag naar denser wonen, maar op een collectieve en kwaliteitsvolle manier”, aldus Nathan Ooms van PLUSOFFICE architects.

Dreefwoningen

Een groot deel van de woningen zijn rijwoningen aan de dreef. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de collectiviteit van het wonen (in de rij, gedeelde parkings en voorzieningen) , maar ook het belang van individualiteit wordt mee vormgegeven. Als tegengewicht voor de uniformiteit van de rijwoningen, werden er kleine verschuivingen aangebracht in de voorgevels en de dakhellingen. De baksteenarchitectuur krijgt een zekere dynamiek door het inzetten van wit-metalen en betonnen elementen, beperkt als materialenpalet, maar gevarieerd in compositie. Balustrades en lateien wisselen elkaar af. “Het was de bedoeling om een gevarieerd straatbeeld te bekomen, zodat er een vorm van individualiteit en herkenbaarheid ontstaat.”, aldus Nathan Ooms.

Hoekaccenten

Aan de uiteinden van de dreefwoningen vormen de gestapelde woningen hoekaccenten. Ook hier werd de vraag naar denser wonen opgelost zonder in te boeten op het kwaliteiten van een eigen tuin. Er werden telkens vier woningen verdeeld over het gelijkvloers en de eerste verdieping, elk met zijn eigen tuin, met buitentrappen en achterdeuren. Aan de straatzijde delen ze een gemeenschappelijke deur, inkomzone en trappenhal.

Hofwoningen

In deze clusters zijn de woningen met ommuurde tuinen telkens gedraaid en in elkaar geschoven als een puzzel. Elke cluster wordt als het ware binnenstebuiten gekeerd met centraal een collectief hofje waarlangs iedereen binnenkomt en waar plaats is om de fietsen te stallen. Aan de buitenkant van de clusters vormen de private tuinen de overgang met het park. De leefruimte van elke woning loopt door in de tuin, die als een soort buitenkamer werkt.

Hemelwaterneutraal

Net op de overgang van de woonkern naar het nattere landschap van de Wimp, heeft de wijk een verantwoordelijkheid om hemelwaterneutraal te zijn. De openbare ruimte is hier vormgegeven als watermachine die toont hoe natuurlijke systemen kunnen bijdragen aan infiltratie, buffering en hergebruik van hemelwater. Zo is er gewerkt met een grachtensysteem en een wadi. Het overstroombare buurtveld ernaast is de laatste stap in de waterbuffering, vrijwaart open ruimte en vormt een ontmoetingsplek voor de buurt.

Collectieve verwarming

Een centraal gelegen WKK-systeem voorziet de 44 sociale woningen van warmte en elektriciteit. De dreefwoningen zijn aangesloten op dit systeem middels een collectieve warmteleiding. De overschot aan elektriciteit wordt gebruikt om de warmtepomp van de hofwoningen aan te sturen, zodat er een quasi sluitend systeem ontstaat. Zo neemt de sociale bouwmaatschappij het voortouw in de vormgeving van de energiewijk die klaar is voor de 21ste eeuw waar warmte en elektriciteit, maar ook water als kringlopen worden beschouwd en geïntegreerd zijn in het wijkontwerp. Dat is niet alleen efficiënter en circulair, het is ook een extra dimensie van de collectieve logica van deze sociale woonwijk.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage