Vakmanschap op een zinken presenteerblaadje

VMZINC heeft op www.vmzinc.be een online registratiemodule geplaatst die het architecten nu erg gemakkelijk maakt om voor hun nieuwbouw- en renovatieprojecten pertinente informatie op te vragen over het met zink bekleden van daken en gevels. Het systeem zorgt automatisch voor opvolging: het koppelt naar online documentatie en stuurt – als de aanvrager hiervoor opteert – de aanvraag naar het volledige netwerk van geregistreerde installateurs die met de aanvrager vrijblijvend contact kunnen opnemen.

In hun zoektocht naar duurzame, creatieve oplossingen om gevels en daken te bekleden, komen architecten soms op minder bekend terrein. Zink, bijvoorbeeld, is een mooi materiaal om een project, nieuwbouw of renovatie, een bijzondere uitstraling te geven.

Om architecten op een zo direct en eenvoudig mogelijke manier te helpen heeft VMZINC een online registratiemodule ontwikkeld en op zijn website www.vmzinc.be geplaatst.

 

Automatische opvolging

Het volstaat online enkele eenvoudige vragen te beantwoorden. Daarna zorgt het systeem voor een volledig automatische opvolging: de architect ontvangt de nodige online documentatie en – als hiervoor is geopteerd – wordt het project van de architect voorgelegd aan het volledige netwerk van aanbevolen VMZINC-installateurs.

Aannemer-installateurs die interesse tonen voor het project zullen geheel vrijblijvend contact opnemen met de architect. Nabijheid, tijdsplanning, werkvolume, en uiteraard ook de aard van het bouw- of renovatieproject zijn hierbij doorslaggevend.

Met deze nieuwe online-dienstverlening wijst VMZINC de architect snel en doeltreffend de weg naar een deskundige installateur op maat van zijn project.

 

Win-winsituatie

Met deze nieuwe ICT-investering beoogt VMZINC een win-winsituatie: enerzijds, door de aanvragen te registreren verdeelt de zinkspecialist de werven zo efficiënt mogelijk over zijn netwerk van 96 erkende zinkinstallateurs in de Benelux, en anderzijds brengt het de architect, zonder dat deze een speurtocht moet ondernemen, samen met een deskundige installateur, aangeduid in functie van de werf.

VMZINC stond letterlijk aan de wieg van zink als bouwtoepassing voor daken en gevels. ‘VM’ komt van ‘Vieille Montagne’.  Met de nieuwe online projectregistratiemodule bevestigt VMZINC zijn rol als innovator in zinken toepassingen voor gevels en daken. De architect verzekert zich van de knowhow van de marktleider én van de deskundige plaatsing door de meest aangewezen zink-installateur.

Bron: VMZINC
Deel dit artikel:

Onze partners