Vallei van de Maarkebeek vecht tegen wateroverlast

Steeds vaker krijgt Vlaanderen te maken met overstromingen. In Oost-Vlaanderen investeren de bewoners van de Vallei van de Maarkebeek sterk in beschermingsmaatregelingen tegen wateroverlast. De overheid spendeerde 25 miljoen euro extra sinds de zware overstromingen van 2010. Organisatie NAV ontving 142.000 euro.

BIj het NAV is sinds het najaar van 2013 Julie Alboort actief als waterconsulent. Zij zal haar kennis en expertise doorgeven aan ontwerpers, architecten en bouwheren.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voerde verschillende werken uit in de Vallei van de Maarkebeek. Zo kreeg Leupegem bij Oudenaarde een heuse waterkering. De constructie moet een 40-tal woningen rond de Lammekensstraat beschermen. Een stalen damwand, aarden dijk, betonnen keermuur en een opgehoogde landbouwweg moet het water tegenhouden. Het hoogste punt van de waterkering is 2,8 meter, terwijl ze 430 meter lang is. De werken kostten 500.000 euro en zijn eind december 2013 afgelopen.


Wateropvang

De vallei van de Nederaalbeek, een zijloop van de Maarkebeek, vormt een waterbekken om overtollig water van de Maarkebeek op te vangen. De VMM verhoogde hier een weg en dijkte een woning uit waardoor het water een meter extra plaats krijgt. Door deze extra capaciteit kan het wachtbekken 60.000 m³ in plaats van 35.000 m³ water vasthouden. Kostprijs: 350.000 euro.

Door het aanleggen van een extra wachtbekken op de Pauwelsbeek, ook een zijloop van de Maarkebeek, kunnen de autoriteiten de vallei van de Pauwelsbeek gecontroleerd en in twee trappen vullen. De onderste trap kan 82.000 m³ water opslaan, terwijl de 1 meter hoger liggende trap nog eens 67.000 m³ kan verwerken. De werken gaan van start in de zomer van 2014 en kosten 1,2 miljoen euro.


Groene oase

Het rusthuis van Puttene werd vorig jaar afgebroken. De vrijgekomen site vormt het toneel van een herbestemming. De gemeente wil er een avontuurlijke speelzone aanleggen, wat zeker geen probleem mag vormen aangezien het perceel grotendeels in overstromingsgebied ligt.

De gemeente werkte samen met het regionaal landschap Vlaamse Ardennen en kreeg Europese Leader subsidies om een interactief concept uit te werken. Het voorontwerp maakt gewag van een speelzone die dienst doet als extra waterbuffer bij overstromingen.


Huis op pootjes

Maar ook particulieren doen hun duit in het zakje. Zo heeft een familie in Eine het ouderlijk huis op poten getild. Caan Architecten kreeg de opdracht om een waterbestendige eengezinswoning te ontwerpen. De geringe draagkracht van de grond en de ligging, pal in het midden van een overstromingsgevoelig gebied, verplichtten de bewoners om een innovatieve oplossing uit te werken. Het gebouw ligt nu zo'n 60 centimeter boven het maaiveld. 

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage