Van BIM naar bouwindustrialisatie

Om te komen tot een efficiënter bouwproces, moet de bouwfilosofie aangepast worden. Niet alleen BIM speelt hierin een belangrijke rol, maar ook de bouwindustrialisatie die tot doel heeft om de verschillende fasen van het bouwproces te optimaliseren. Het gebruik van nieuwe technologieën biedt hiertoe vele mogelijkheden. Om in te spelen op deze nieuwe tendensen, heeft het Technisch Comité BIM & ICT van het WTCB zijn activiteiten uitgebreid en zal het zich voortaan ook over het thema bouwindustrialisatie buigen. Lees hierover meer in dit WTCB-artikel

Nood aan een verandering in de bouwfilosofie

In de bouwsector heerst nog vaak de idee dat elk bouwwerk een volledig uniek gegeven is, waarbij elk detail voor elk project opnieuw uitgedacht moet
worden. Doordat knopen en aansluitingen niet gestandaardiseerd zijn en niet altijd even goed gedetailleerd zijn op plannen, stuit men bij de uitvoering
regelmatig op problemen. De hiervoor uitgedachte ad-hocoplossingen op de werf blijken vaak arbeidsintensief te zijn en brengen de kwaliteit, de planning
en de veiligheid in het gedrang. Deze werkwijze maakt het bovendien moeilijk om te beantwoorden aan de toenemende eisen op het vlak van isolatie,
luchtdichtheid, akoestiek, stabiliteit en zo meer. Om het bouwproces beter te kunnen beheersen, is er dus nood aan een verandering van deze praktijken.


Het voorbeeld van andere sectoren

Om deze verandering te bewerkstelligen, kunnen we inspiratie opdoen in andere industriële sectoren, zoals de automobielsector. Over een tijdspanne
van 100 jaar is de auto, die aanvankelijk exclusief voor rijken, ambachtelijk en stuk voor stuk geproduceerd werd, geëvolueerd naar een industrieel kwalitatief product dat betaalbaar is voor een breed publiek. Dit werd mogelijk door bij het ontwerp, de voorbereiding en de uitvoering systeemoplossingen toe te passen en de productie van bepaalde onderdelen uit te besteden. 

Dezelfde industriële logica zou ook op de bouwsector toegepast kunnen worden, door gebruik te maken van beproefde oplossingen, nieuwe technologieën en geprefabriceerde onderdelen. Hierbij kunnen de volgende doelstellingen naar voren geschoven worden:
• het opteren voor materialen en uitvoeringsmethoden die de beheersing van de procesactiviteiten bevorderen
• het nastreven van meer ketenwerking, rekening houdend met de samenhang van de activiteiten en de randvoorwaarden van de klanten en de leveranciers
• het continu streven naar verbetering door het actief doorlopen van een verbetertraject: ontwerp, planning, uitvoering, check en terugkoppeling.


Lees dit artikel verder op de website van het WTCB

 

Bron: WTCB
Deel dit artikel:
Onze partners