Van Deinze tot Wervik: Sweco creëert beleefzones langs de Leie

Langs de Leie, van Deinze tot Wervik, worden beleefzones gecreëerd om de rivier en streek te (her)ontdekken. Dit initiatief maakt deel uit van de opwaardering van de Leie-as, een project van De Vlaamse Waterweg nv voor Seine Schelde Vlaanderen. Sweco leidt de studie en het co-creatieve traject voor het ontwikkelen van een belevingsconcept en een huisstijl voor recreatieve infrastructuur. Sweco ontwerpt zeven beleefpunten, onder de naam roothoeken, in een netwerk van dertien beleefzones.

De Leie-regio is erg levendig en heeft veel toeristisch-recreatieve troeven. De Leie, als centrale blauwgroene as, geeft de streek haar naam, geschiedenis en identiteit. De Vlaamse Waterweg nv wil met haar beleefzones en gerichte initiatieven het toeristisch-recreatieve potentieel van de Leie verder ontwikkelen en versterken. Ze maken deel uit van het Seine Schelde-project en worden geïntegreerd in de aanpassingen aan de vaarweg. De plekken worden gefaseerd gerealiseerd tussen 2024 en 2030.

Procesbegeleiding werpt vruchten af

Sweco voert hiervoor een uitgebreide studie uit, van contextanalyse tot de technische realisatie van voorontwerpen. Dit is een inspirerend en uitdagend co-creatief traject, waarbij ze samenwerken met zeven lokale overheden en verschillende overkoepelende partners: Westtoer, Intercommunale Leiedal, WVI, Toerisme Oost-Vlaanderen en Veneco. Die samenwerking verloopt voorspoedig en heeft tot nu toe alleen maar positieve reacties opgeleverd.

Natuurherstel en recreatie gaan hand in hand

Dit project is een prachtig voorbeeld van hoe kleine veranderingen een groot verschil kunnen maken in het landschap en de gemeenschap. Het benadrukt de geografische spreiding en het landschappelijke perspectief. De roothoeken zijn elk afzonderlijk kleine ingrepen, maar samen én in combinatie met de kalibratiewerken aan de Leie-as en de nieuwe kunstwerken vormen ze het nieuwe gezicht van de Leie.

Bron: Sweco
Deel dit artikel:
Onze partners