Veelaert Architecten plaatst Lepelhof in levendige buurt in Mortsel

Het architectenbureau Veelaert Architecten zorgt voor het nieuwe ontwerp van het Lepelhof in Mortsel. De bouwwerken, die in 2018 worden afgerond, gebeuren in opdracht van De Ideale Woning, dat erkend wordt door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Een prominente gemeenschapsruimte

Het nieuwe Lepelhof positioneert zich als orgelpunt in een levendige buurt. De nieuwe gemeenschapsruimte flankeert het plein en de voorzone tussen school en kerk. Die prominente positie garandeert een goede zichtbaarheid en vormt de wig tussen het binnenhof en het activiteitenplein. Het ontwerp bevindt zich tussen het groene eiland van de kerk en het kerkhof. In het binnenhof is het maaiveld één meter hoger gelegen ten opzichte van het straat niveau, waardoor het mogelijk is groen aan te planten en een te direct contact tussen straat en de gelijkvloerse appartementen te voorkomen.

 

Levendig en polyvalent

Alle circulatie gebeurt via twee trappenkokers die aansluiting geven tot de passerellen. Die kokers doen ook dienst als zonnewering en sporadisch terras. Door de passerellen door te trekken tot aan de noordgevel, ontstaan doorzichten en wordt verhinderd dat er onnodig voorbij andermans woning wordt gecirculeerd. De grote dubbelhoge openingen verraden de dualiteit tussen de sobere buitengevel en het vibrante binnengebied.

Het polyvalente karakter van de zaal maakt het mogelijk om de verschillende spelers in de omgeving te voeden. Zo kunnen naschoolse activiteiten ingepland worden en is er de mogelijkheid ondersteuning te bieden aan evenementen die doorgaan op het plein. Net als de appartementen is de gemeenschapsruimte opgebouwd rond een doorzon model. Dat zorgt voor een heldere en aangename ruimte die in één oogopslag leesbaar is.

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners