Ventilatie van woningen: hybride systemen en toekomstige tendensen

Ventileren kan gepaard gaan met een aanzienlijk energieverbruik en dit, niet alleen voor het verwarmen of het koelen van de verse lucht, maar ook voor de werking van de ventilatoren in het geval van een mechanische ventilatie. Bij ventilatie moet er dus vaak gezocht worden naar een compromis tussen de noodzaak aan een toereikend debiet om de luchtkwaliteit te verzekeren en de noodzaak om dit debiet te beperken om energie te kunnen besparen. Er zijn een aantal nieuwe tendensen in opmars waarmee dit compromis gemakkelijker bereikt zou kunnen worden. Lees meer in dit WTCB-artikel. 

1  Waarom ventileren?

Ventileren is nodig om het comfort binnenin de woning veilig te stellen en om een toereikende luchtkwaliteit te verzekeren met het oog op de gezondheid van de gebruikers (en de duurzaamheid van het gebouw). Concreet laat ventilatie toe om de polluenten af te voeren die afgegeven worden binnen het gebouw. Denken we hierbij maar even aan de bio-effluenten die afgegeven worden door de bewoners en de vochtigheid en geurtjes die vrijkomen bij bepaalde activiteiten (badkamer, keuken ...). Ventilatie heeft eveneens een rol te spelen bij de beheersing van de polluenten die afgegeven worden door de materialen en het meubilair.


2  Ventilatie vandaag

Vandaag de dag wordt de ventilatie gewoonlijk tot stand gebracht door de toepassing van één van de in de norm NBN D 50-001 beschreven natuurlijke en/of mechanische systemen (A, B, C of D) (¹). Er bestaan verschillende oplossingen om het energieverbruik ervan te beperken. Bij vraaggestuurde ventilatie is het mogelijk om de debieten aan te passen aan de reële noden van de gebruikers door gebruik te maken van sensoren (CO₂, vocht ...) en automatische regelelementen (kleppen, ventilatoren ...). Bij een systeem D is het dan weer mogelijk om warmte te recupereren en om de verse lucht voor te verwarmen dankzij de warmte die aan de vervuilde lucht onttrokken wordt alvorens deze naar buiten afgevoerd wordt.

Om goede prestaties te bereiken op het vlak van luchtkwaliteit, comfort (akoestisch, thermisch ...) en energie is het uiteraard essentieel om te zorgen voor een goed ontwerp en een correcte installatie en indienststelling. Ook een aangepast onderhoud kan bijdragen tot een goed behoud van de prestaties in de tijd. De recente TV 258 en de hiermee gepaard gaande rekentool OPTIVENT zijn waardevolle hulpmiddelen die toelaten om dit doel te bereiken (²).


Lees dit artikel verder op de website van het WTCB

Bron: WTCB

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage