Ventilatiesysteem op maat van schoolgebouwen

Zeker nu schoolgebouwen steeds luchtdichter geïsoleerd worden, is het een absolute must om degelijk te ventileren. Om hieraan tegemoet te komen heeft de Nederlandse firma Auerhaan een CO²-gestuurde schoolunit ontwikkeld, specifiek voor schoolgebouwen.

Zeker nu schoolgebouwen steeds luchtdichter geïsoleerd worden, is het een absolute must om degelijk te ventileren. Om hieraan tegemoet te komen heeft de Nederlandse firma Auerhaan een CO²-gestuurde  schoolunit ontwikkeld, specifiek voor schoolgebouwen.

 Verschillende rapporten in Vlaanderen en Nederland hebben aangetoond dat het slecht gesteld is met de luchtkwaliteit. De leerprestaties van de leerlingen wordt bij onvoldoende ventilatie negatief beïnvloed. Ook is aangetoond, dat het ziekteverzuim van leerkrachten en leerlingen hoger ligt bij “slechte” ventilatie.  Wie meer wil weten over ventilatie in schoolgebouwen, moet zeker eens een kijkje nemen op de website www.lekkerfris.be van de Vlaamse overheid. 

Scholen zijn vaak gebouwd in woonwijken, langs de doorgaande wegen waardoor verkeerslawaai en uitlaatgassen etc. het vaak onmogelijk maken ramen te openen. Hierdoor ontstaat er in de klaslokalen een zeer bedompte lucht.Energie

Mechanische ventilatie kost, indien niet voorzien van een hoog rendement warmteterugwinning, veel energie. Bij het systeemontwerp moet er dus gekozen worden voor een hoog rendement warmteterugwinunit. Tevens is het belangrijk dat er alleen geventileerd wordt, als de luchtkwaliteit onvoldoende is. Dit is het geval als de CO2 norm van 1000 PPM wordt overschreden. De oplossing is dus ventileren naar behoefte met hoog rendement.

De firma AUERHAAN heeft een warmteterugwinunit ontwikkeld (REC HR WTW-schoolunit), die CO2 –gestuurd is, met een laag geluidsniveau en voorzien van een hoog rendement WTW-tegenstroom kruisstroomwisselaar. Het rendement ligt rond de 90%, waardoor de unit transmissie dekkend is en dus geen naverwarming nodig is.

De unit kan worden toegepast per klaslokaal. Dit heeft als grote voordeel dat per lokaal apart het luchtdebiet geregeld kan worden op basis van het in dat lokaal aanwezige CO2 gehalte. Bij een centrale toepassing van een Warmteterugwinunit voor meerdere lokalen wordt er gewerkt met een gemiddelde meting van meerdere lokalen (bijvoorbeeld door meting in het retourkanaal) of een meting van slechts één opnemer in bijvoorbeeld het ‘slechtste’ lokaal en dat is niet altijd de beste oplossing.
Uit onderzoek en door ervaring uit gerealiseerde projecten is gebleken dat 600 – 650m3/h verse lucht voldoende is voor een gemiddeld klaslokaal.

Toepassing

De unit kan worden toegepast in nieuwbouw- en renovatieprojecten.  Binnen- en buitenopstelling is mogelijk. Bij buitenopstelling kan de unit worden uitgevoerd met onderaansluitingen, bij toepassing in combinatie met een geïsoleerde dakopstand is er een minimum aan bouwkundige voorzieningen nodig is. Ook esthetisch is dit een fraaie oplossing doordat er geen kanalen over het dak gemonteerd hoeven worden.

Geluidsniveau

In verband met de toepassing is extra zorg besteed aan het geluidsniveau van de REC HR WTW-schoolunit. De unit is voorzien van coulissen geluiddempers waarbij de onderlinge afstand, de lengte,  het aantal en de dikte van de coulissen optimaal op elkaar afgestemd is. Ook is daarbij gekeken naar het minimaal verstoren van de luchtstroom. Verder is er bewust gekozen voor dubbel aanzuigende centrifugaal ventilatoren voorzien van gelijkstroommotoren. De combinatie van deze maatregelen heeft gerealiseerd in een geluidsniveau onder de 35dB(A) gemeten in het lokaal met de unit werkend op maximaal debiet.

Kastopbouw

Het frame van de unit bestaat uit geëxtrudeerde en geanodiseerde aluminiumprofielen, onderling verbonden met versterkt polipropyleen hoekstukken. De dubbelwandige panelen zijn aan de buitenzijde voorzien van een weerbestendige coating RAL 9002. Een andere kleurkeuze behoort eveneens tot de mogelijkheden. Thermische isolatie tussen de binnen- en buitenpanelen bestaat uit zelfdovend PSE, conform de Europese milieunormen. De REC HR WTW-schoolunit is standaard voorzien van een bypass waardoor er zomerventilatie (free cooling) mogelijk is.

    


Regeling

De REC HR WTW-schoolunit is voorzien van een complete besturing. Voor aansturing van het luchtdebiet heeft men de keuze uit een 0…10V-ingang (t.b.v. de CO2 opnemer) of drie schakelingangen. De debieten van de schakelingangen zijn vrij instelbaar zowel over het gehele werkgebied als ten opzichte van elkaar en door middel van een driestanden schakelaar te activeren. Verder kan het percentage van het afzuigdebiet ten opzichte van het toevoerdebiet worden ingesteld, zodat behalve balansventilatie ook een over- of onderdruk kan worden gecreëerd. De regeling bestuurt verder de bypass (free cooling) d.m.v. een open – dicht servomotor. De temperatuurwaarden waarbij de regeling deze bypass aanstuurt zijn instelbaar, alsmede het debiet bij geopende bypass.

De regeling voorziet tevens in een regeling van het debiet om bevriezing van de warmtewisselaar te voorkomen. Als de afvoerlucht onder de 5ºC daalt, zal het toevoerdebiet worden afgetoerd. Hierdoor zal het invriezinggevaar wijken.

Te overwegen is  om de regeling uit te breiden met een zogenaamde comfortregeling. Hiermee wordt het mogelijk om middels een driestandenschakelaar in stand I te ventileren met een instelbaar minimum debiet. In stand II wordt het ventilatiedebiet bepaald door de CO2 waarde gemeten in het lokaal. En in stand III werkt de unit op het maximale debiet. Verder zal in stand II bij een te lage inblaastemperatuur het ventilatiedebiet teruggeregeld worden. Bij normale wintercondities zal dit echter niet snel voorkomen.

In Nederland heeft de firma Auerhaan al verschillende van dergelijke units geplaatst in schoolgebouwen en wil het systeem nu ook in België introduceren.

Deel dit artikel:
Onze partners