Vergunning voor bouw nieuwe Zwin Natuurcentrum afgeleverd

In maart ontving de Provincie West-Vlaanderen de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van het nieuwe Zwin Natuurcentrum. In de tweede helft van 2013 zullen de werken op het terrein starten. In het voorjaar van 2014 is de start van de bouw van de nieuwe gebouwen voorzien. De opening van het nieuwe Zwin Natuurcentrum, ontworpen door Coussée & Goris architecten, is gepland eind 2015.
In maart ontving de Provincie West-Vlaanderen de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van het nieuwe Zwin Natuurcentrum. In de tweede helft van 2013 zullen de werken op het terrein starten. In het voorjaar van 2014 is de start van de bouw van de nieuwe gebouwen voorzien. De opening van het nieuwe Zwin Natuurcentrum is gepland eind 2015. Het ontwerp van het centrum is gemaakt door Coussée & Goris architecten. Het project is een gezamenlijk initiatief van de Provincie West- Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos, dat de Zwinvlakte beheert.In 2015 zal het nieuwe Zwin Natuurcentrum worden geopend (foto: Tom Vanlinster)


Het nieuwe Zwin Natuurcentrum

De verouderde gebouwen en kooien, vijvers, wandelpaden en asfaltparking worden vervangen door een waterrijk natuurgebied, dat aantrekkelijk zal zijn voor de talrijke vogels die in het Zwin broeden en er voorbijtrekken. Een nieuw duurzaam bezoekerscentrum, geïntegreerd in het polder- en Zwinlandschap, wordt opgericht aan de rand van het natuurpark zodat er veel ruimte vrijkomt voor nieuwe natuur in het park. Het bezoekerscentrum is zo vormgegeven dat er een grote openheid met panoramische zichten op de natuuromgeving is in alle richtingen. Zowel vanuit cafetaria en restaurant, als vanuit de toekomstige Zwintentoonstelling ‘het Zwin als internationale luchthaven voor vogels’, is de omringende natuur te bewonderen. Er wordt ook een aanbod natuureducatie aan scholen en verenigingen voorzien. In de zeedijk tussen het Natuurpark Zwin en de Zwinvlakte, wordt een ‘kijkcentrum’ ingericht van waaruit de bezoekers de Zwinvlakte bij alle weersomstandigheden goed kunnen waarnemen, beleven en onderzoeken.Het natuurcentrum biedt aan alle zijden zicht op de natuur (foto: Coussée & Goris architecten)


Financieel

De totale kost van het nieuwe Zwin natuurcentrum wordt op ruim 16,3 miljoen euro geraamd. Het overgrote deel daarvan wordt door de Provincie West-Vlaanderen voorzien voor de inrichting van het natuurpark en het bezoekerscentrum met tentoonstellingsruimte. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voorziet circa 1 miljoen euro ter financiering van het kijkcentrum. Het Zwin Natuurcentrum kan verder op de financiële steun rekenen van o.a. de Vlaamse Regering in het kader van het Kustactieplan III 2005-2009 (circa 800.000 euro), van de Europese Unie in het kader van REECZ (circa 1.400.000 euro), van Natura People (circa 600.000 euro) en van de gemeente Knokke-Heist (circa 500.000 euro).Het natuurcentrum biedt ruimte aan een restaurant en tentoonstellingen (foto: Coussée & Goris architecten)


Werken aan de Zwinvlakte

Eerder dit jaar ging het ANB van start met graafwerken in de Zwinvlakte. Er worden onder andere nieuwe broedvogeleilanden gegraven die nieuwe kansen moeten bieden aan tal van vogels zoals de kokmeeuw, visdief en kluut. Sinds de tweede helft van de jaren 1990 kampte het Zwin met verzanding en kwam er te weinig zeewater binnen. Hierdoor verloren de bestaande eilanden een belangrijk deel van hun aantrekkingskracht voor vogels. Er wordt ook een nieuwe stuw geplaatst die ervoor zal zorgen dat er steeds voldoende zeewater rond de vogeleilanden aanwezig is, zodat de vogels veilig kunnen broeden, eten en slapen. Opdat het voorziene zeewater bij eb niet telkens zou wegvloeien, worden er ook enkele geulen gedempt, zodat de aan- en afvoer van zeewater enkel via de stuw gebeurt.

Naast het herstel van de eilanden zelf, wordt er in de noordoostelijke hoek van het Zwin, nabij de monding van de Zwingeul, een 8-tal hectare afgeplagd door het verwijderen van de voedselrijke bovenlaag. Deze werken gebeuren met het oog op het herstel van de originele plantenrijkdom. Tijdens de veranderingswerken blijft het Provinciaal Natuurcentrum Zwin en de Zwinvlakte zo veel mogelijk open voor het grote publiek.Het Zwin Natuurcentrum is een project van provincie West-Vlaanderen en ANB (foto: Coussée & Goris architecten)


Deel dit artikel:

Onze partners