Villa Y: passief en compact in een groene omgeving

Villa Y staat in de buurt van de kerk van een typisch Vlaams polderdorp en aan de rand van een golfterrein in Wulpen. De eigenaar vroeg Desmet & Lammens architecten om een compacte en open, passieve woning voor een groot gezin, afgeschermd tegen inkijk van buitenaf.

Het project kampte aanvankelijk met een aantal uitdagingen. Zo was er sprake van een stedenbouwkundige beperking tot één bouwlaag en moesten de architecten zich houden aan een strikt budget en een strikte oppervlakte van 300 m2

 

Visuele barriėre 

Het resultaat is een karaktervolle, compacte woning die zich perfect in haar omgeving inpast. De voorgestelde Y-vorm liet toe om de woning aan alle zijden uitzicht te bieden op het omliggende groen. Om de privacy van de bewoners te garanderen liggen de ruimtes ter hoogte van het maaiveld en werd het volume hoger opgetrokken. 

De hoger gelegen terrassen, net podia, vormen een visuele barrière tussen publiek en privaat. Dat geldt ook voor de beweegbare houten schuifwanden die verschoven kunnen worden over de hele breedte van de woning. Ze maakten het mogelijk om te werken met open ruimtes die allemaal verbonden zijn met het buitenleven.

 

Multifunctionele indeling 

Binnenin loopt alles als vanzelfsprekend in elkaar en werd alles multifunctioneel opgevat. De woning is ook aanpasbaar naar de toekomst van het gezin toe. De reuzegrote kasten zijn bijvoorbeeld bestemd voor allerlei doeleinden. Daarnaast zorgen de niveauverschillen voor intimiteit in de woning, maar ook voor zicht op de omgeving vanuit het juiste perspectief. 

De twee benen van de Y-vorm zorgen voor een woning met twee afzonderlijke delen zonder bruusk afgescheiden te zijn van elkaar. Het ene been bevat de zitkamer, die zich bewust ver van de keuken en eetkamer bevindt, zodat de bewoners weinig lawaaihinder van elkaar ondervinden. Het zijn twee totaal verschillende belevingen. 

De centraal gelegen keuken is ook anders opgevat dan de andere ruimtes en hoger geplaatst. Ze staat op het niveau van de terrassen en is de enige ruimte die er rechtstreeks toegang toe heeft. Die hoekvormige terrassen ontstonden door de buitenste uiteinden van de benen van de Y-vorm als vleugels met elkaar te verbinden. 

Het echte leven speelt zich af in de woonkeuken en het gemeenschappelijke bureau, op het knooppunt waar de twee lange delen samen komen. Elke individuele ruimte heeft leuke en verrassende perspectieven. De indeling is een spel van open en gesloten delen, zonder banale gangen en met gemeenschappelijke witte kasten in de circulatiezones.

 

Duurzame keuzes

Er werden tevens een aantal duurzame keuzes gemaakt. De wanden zijn meer bepaald ingepakt in dikke pakken isolatie bezet in witte en zwarte crepi. Bovendien werd er gebruik gemaakt van een warmtepomp en zonnepanelen. Alles is voorzien om een mooie, passieve en originele woning te bekomen. 

 

 

 

Deel dit artikel:
Onze partners