Vlaamse regering stelt Leo Van Broeck aan als Vlaams Bouwmeester

De Vlaamse Regering heeft vandaag, op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, een nieuwe Vlaams Bouwmeester aangesteld voor de komende  vier jaar. Op 1 september 2016 neemt architect Leo Van Broeck de functie op. Hij is burgerlijk ingenieur-architect, hoogleraar en medeoprichter van het Brusselse architectenbureau BOGDAN & VAN BROECK.

In juni 2015 heeft de Vlaamse regering, op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, de conceptnota voor het vernieuwd Vlaams Bouwmeesterschap goedgekeurd. Hierin zijn de centrale missie, taakstelling en selectieprocedure van de Vlaams Bouwmeester vastgelegd. 

De centrale missie van het bouwmeesterschap bestaat erin de architecturale kwaliteit van de gebouwde omgeving te bevorderen. De bouwmeester en zijn team begeleiden, inspireren en ondersteunen publieke en  publiek-private opdrachtgevers bij het ontwerpen en realiseren van gebouwen, publieke ruimte, landschap en infrastructuur. Daarnaast draagt de Vlaams Bouwmeester bij tot visievorming en reflectie, met de focus op de mogelijkheden die worden geboden door kwaliteitsvol ontwerpen en bouwen en op transversale (interdisciplinaire en intersectorale) initiatieven. Als bruggenbouwer werkt de Vlaams Bouwmeester in overleg met alle betrokken sectoren en actoren vanuit zowel het werkveld als de overheid. Vanuit zijn onafhankelijke en transversale rol, is het Team Vlaams Bouwmeester ondergebracht bij het departement Kanselarij en Bestuur, onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister-president. De Vlaams Bouwmeester wordt aangesteld als adviseur van de volledige Vlaamse regering, en zal worden bijgestaan door een vierkoppige expertengroep vanuit specifieke aanvullende disciplines.

Bij de selectieprocedure in 2015 is geen geschikte kandidaat gevonden. De functie is opnieuw vacant verklaard in de periode tussen 5 februari 2016 en 6 april 2016. Hierna zijn de CV’s gescreend, gevolgd door verkennende gesprekken met de geselecteerde kandidaten. Tijdens deze selectiefase zijn een aantal elementen getoetst, zoals motivatie, inpasbaarheid in de overheidscontext, communicatievaardigheden en ervaring. Hierna is gepeild naar de leidinggevende en functiespecifieke competenties van de kandidaten. Tenslotte zijn de meest geschikte kandidaten uitgenodigd voor een interview met de minister-president en de viceminister-presidenten.

De Vlaamse regering heeft hierop beslist Leo Van Broeck aan te stellen als Vlaams Bouwmeester.  Leo Van Broeck studeerde in 1981 af als ingenieur architect aan de KU Leuven. Hij was er sinds 1995 actief als praktijkassistent en is sinds 2006 professor architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen. Als gastdocent is hij betrokken bij verschillende architecturale programma’s en publieke organisaties. In 1997 stichtte hij de vzw Stad en Architectuur. Samen met  met Oana Bogdan richtte hij in 2007 het architectenbureau Bogdan & Van Broeck op, een kantoor dat sterk gericht is op onderzoek en zich onderscheidt door een actief maatschappelijk engagement. Daarnaast is Van Broeck sinds 2013 voorzitter van de Koninklijke Federatie van de Architectenverenigingen van België (FAB).

Geert Bourgeois: “De Vlaams Bouwmeester heeft bovenal een begeleidende en inspirerende rol ter ondersteuning van publieke opdrachtgevers. Leo Van Broeck geeft blijk van een samenhangend, helder, doordacht en gemotiveerd beeld op deze functie. Vanuit een sterke bezorgdheid voor klimaat en ecologie, heeft hij een duidelijk zicht op de uitdagingen voor Vlaanderen. Daarnaast heeft een onderbouwde visie op ruimtelijke kwaliteit en kwaliteitsvol bouwen. Hij wil een breed maatschappelijk draagvlak bereiken en brede lagen van de bevolking enthousiasmeren. Met zijn wervend discours en verbale bevlogenheid kan hij anderen aantrekken, bezielen.”

Bron: Vlaams Bouwmeester

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage