Vraag het aan…

In opdracht van NAV penden de redacteurs van Redactiebureau Palindroom/Architectura.be een mooie publicatie bij elkaar die tijdens het congres uitgedeeld zal worden. Voor dit werk legden ze onder meer verschillende architecten het vuur aan de schenen met vragen over architectuurwedstrijd. Hier alvast een voorsmaakje.

WAAROM IS HET WEL/NIET ZINVOL OM ALS ARCHITECTENBUREAU AAN ONTWERPWEDSTRIJDEN DEEL TE NEMEN?

Bart Verheyen – STRAMIEN

Tijdens een ontwerpwedstrijd moet je steeds op korte termijn tot de essentie van een ontwerpvraagstuk doordringen. Het is bijgevolg een interessante testcase voor jezelf en voor je bureau om je eigen overtuiging en visie te toetsen aan een concrete ontwerpvraag waarmee ook andere bureaus bezig zijn. Dat zorgt ervoor dat er (minimaal) een platform of discussie ontstaat over de wedstrijdvoorstellen. Het moet dan wel effectief kunnen gaan over de essentie. Helaas beoordeelt een jury niet altijd de inhoud van een ontwerp. (Te) vaak gaat het om het beeld. Ook terugkoppeling naar én tussen de kandidaten is essentieel.

Leo Van Broeck – BOGDAN & VAN BROECK

Enkel als de wedstrijd zinvol is en goed voorbereid. Is de projectdefinitie juist? Men kan geen goed antwoord geven op een foute vraag. Is de vergoeding correct in verhouding tot het gevraagde? Men zou voor het aspect 'zich wat investeren' niet lager mogen gaan dan 50% van een normaal ereloon. Een schetsontwerp (normaliter 10% van het ereloon) zou dus per bureau minstens 5% van een normaal ereloon moeten opleveren. Idem voor het voorontwerp. If you pay peanuts, you get monkeys. Maar ook het ambitieniveau telt: zetelen er voldoende competente mensen in de jury?

 

FORMULEER 1 CONCRETE TIP OM DE PROCEDURE VAN ONTWERPWEDSTRIJDEN TE OPTIMALISEREN.

Danny Windmolders – Architectenbureau FCS

Er worden momenteel verschillende uiteenlopende procedures gevolgd. De meeste opdrachtgevers kiezen voor de goedkoopste formule (duurste formule voor de architecten), wat leidt tot gratis wedstrijden. Men zou moeten komen tot één gestandaardiseerde procedure; met twee fases (selectie en wedstrijd), én een vergoeding voor de geleverde prestaties.

Karel de Mulder – A2D architects

Beperk het aantal deelnemers in de wedstrijdfase en breng het in te leveren product terug tot de essentie.

 

WELKE TIP ZOU U GEVEN AAN EEN JONGE ARCHITECT DIE VAN PLAN IS OM VOOR HET EERST DEEL TE NEMEN AAN EEN ONTWERPWEDSTRIJD?

Hubert Bijnens – AROgroup-architectuur

Kies voor een ontwerp dat past binnen de capaciteit en de competentie van jouw kantoor. Het is niet altijd een geschenk, noch voor de bouwheer, noch voor de architect, om een opdracht te krijgen waar de architect niet klaar voor is. Groeien moet natuurlijk kunnen maar springen in het onbekende heeft reeds veel ellende voortgebracht. Een ontwerpwedstrijd winnen is één zaak, het ontwerp realiseren iets anders.

David Dhooge & Saar Meganck – Dhooge & Meganck Architectuur

Laat je niet afleiden door het gegeven van de wedstrijd. Maak een persoonlijk project, wie er ook meekijkt of meespeelt. Ontwikkel een eigen, onderbouwde visie en formuleer die zo helder mogelijk. Vergeet niet dat er vaak ook leken in de jury zetelen.

Deel dit artikel:

Onze partners