Vredegerecht in gerestaureerd Sint-Elisabethgasthuis in Diest

De restauratie van het vredegerecht in Diest is afgerond. Het vredegerecht is gehuisvest in het voormalige Sint-Elisabethgasthuis aan de Koning Albertstraat 12. Het beschermde pand is door Architectuur Atelier vakkundig gerestaureerd. Naast het vredegerecht is er ook de dienst Toezicht op het Welzijn op het werk van de directie Limburg en Vlaams-Brabant van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (WASO) gehuisvest, evenals de toeristische dienst en de preventiedienst van de stad Diest.
De restauratie van het vredegerecht in Diest is afgerond. Het vredegerecht is gehuisvest in het voormalige Sint-Elisabethgasthuis aan de Koning Albertstraat 12. Het beschermde pand is door Architectuur Atelier vakkundig gerestaureerd. Naast het vredegerecht is er ook de dienst Toezicht op het Welzijn op het werk van de directie Limburg en Vlaams-Brabant van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (WASO) gehuisvest, evenals de toeristische dienst en de preventiedienst van de stad Diest.
De Regie der Gebouwen sluit daarnaast ook een erfpachtovereenkomst voor 40 jaar af met de stad Diest. Hierbij wordt afgesproken dat de stad Diest zal instaan voor de binnenrestauratie van de kapel en de apotheek in ruil voor het gebruiksrecht van deze gedeelten. 

Het Sint-Elisabethgasthuis behoort tot één van de meest opmerkelijke historische gebouwen in de stad. Het werd in 1205 opgericht in Webbekom en verhuisde in 1250 naar de huidige locatie in de Koning Albertstraat in Diest. In 1258 werd het gasthuis voor de eerste maal grondig verbouwd waarbij nieuwe ziekenzalen werden gebouwd. In 1619 kreeg het zijn actuele naam ‘Sint-Elisabethgasthuis’ en werd het complex gestaag uitgebreid tot in 1982 de ziekenhuisactiviteiten werden stop gezet.
 
Tijdens de restauratie werden in de hoofdzakelijk 17de en 19de eeuwse gebouwen nog talrijke restanten terug gevonden van de oudste middeleeuwse bouwkernen en van de oorspronkelijke vakwerkstructuren die een inzicht geven in de schaalvergroting van het gasthuis door de eeuwen heen. Men vindt een brede waaier aan bouwstijlen terug die tijdens de restauratie allemaal een specifieke aanpak vergden.

Servais Verherstraeten, Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen: “De Regie der Gebouwen stelde het restauratieprogramma op waarbij het complex als één geheel werd bewaard en zocht naar een belangrijke publieke functionele invulling. Hierdoor blijft het zoals het vroeger was, een openbaar gebouw dat z’n plaats opeist in het stedelijk programma.”
 
Het was niet eenvoudig om een nieuw functioneel programma in te passen in de bestaande infrastructuur. Maar het resultaat mag gezien worden en zo ontdekt men dat bijvoorbeeld de zittingszaal van het vredegerecht zich in de vroegere refter van de hospitaalzusters bevindt. Of dat de archieven zijn ondergebracht in de stapelruimte van de gasthuisschuur. En waar vroeger de zorgbehoeftigen zich moesten aanmelden bij de Tafel van de Heilige Geest, kunnen vandaag op die plaats de naar informatie zoekende toeristen terecht voor hulp….
 
Servais Verherstraeten: “In de mate van het mogelijke werden alle historisch gegroeide verbindingen tussen de gebouwen van het complex behouden én concreet zichtbaar gelaten. Natuurlijk werd om praktische en veiligheidsredenen een functionele scheiding doorgevoerd tussen de verschillende zones.”
 
De restauratiewerken werden om budgettaire redenen in verschillende fasen uitgevoerd en daardoor ook over meerdere jaren gespreid.
 
De Regie der Gebouwen sloot met de Stad Diest een tijdelijke bezettingsovereenkomst ter bede af waarbij de stad bepaalde ruimtes ter beschikking krijgt voor de huisvesting van de toeristische dienst en de stadspreventiedienst. De stad Diest zal ook instaan voor de restauratie van de oude kapel en de apotheek. Hiervoor wordt een erfpachtovereenkomst afgesloten voor 40 jaar waarbij in ruil voor de restauratie, de stad Diest gebruik zal mogen maken van deze gedeelten van het complex. In de gerestaureerde kapel zal op termijn een Hagelands bezoekerscentrum gehuisvest worden. Het orgel in de apotheek zal ook gerestaureerd worden. De apotheek, de oudste van het land, zal in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld en wordt een apothekersmuseum.
 Technische fiche

Vredegerecht
Koning Albertstraat 12
3290 Diest
 
Eigenaar: Belgische Staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Gebruikers: Fod Justitie (Vredegerecht) en WASO (Toezicht op het welzijn op het werk)
Bezetter ter bede: Stad Diest (toeristische dienst en preventiedienst)
Architect restauratie: Arat BVBA – Architecten
Ruwbouw en afwerking: NV Algemene Ondernemingen Verstraete & Vanhecke (Wilrijk)
Elektriciteit: NV Electro Corbeels (Holsbeek)
HVAC: Plees Roger (Ham)
Liften: Kone Belgium (Evere)
Duur van de werken: 2003-2004 (gevels en dak), 2008-2011 (binnen afwerking en technieken)
Jaarlijkse bezettingsvergoeding: 48.330 € ten laste van de Stad Diest
Kostprijs restauratie Sint-Elisabethgasthuis: ca. € 7,8 miljoen


Foto's: www.v-v.be


Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage