Wat kunnen zorginstellingen doen om de legionella-bacterie tegen te gaan?

De legionella-bacterie is allesbehalve een graag geziene gast in zorginstellingen. Op welke manieren kan je je daar tegen indekken? De firma BWT zet op een rijtje welke oplossingen zij hiervoor in petto heeft.
De legionella-bacterie is allesbehalve een graag geziene gast in zorginstellingen. Op welke manieren kan je je daar tegen indekken?  De firma BWT zet op een rijtje welke oplossingen zij hiervoor in petto heeft. De aangehaalde producten in dit artikel zijn - niet verwonderlijk - allemaal van BWT-makelij, maar uiteraard bestaan er ook oplossingen van andere merken. Hoe dan ook geeft het artikel een goed overzicht van hoe u de legionella-bacterie buitenspel kan zetten.
Een efficiënte anti-legionella behandeling in huishoudelijke en collectieve installaties voor sanitair drinkwater, begint bij de correcte voorbehandeling van het leidingwater. Na de watermeter moet men volgende preventieve behandelingen overwegen, conform aan de toonaangevende Duitse DIN-normen:

1. Filtratie 

Daar waar zichtbare (80 à 120 m) vuildeeltjes (zand, roest…) zich afzetten in de leidingen, kunnen micro-organismen zich vasthechten, zich voeden en uiteindelijk de zgn. ‘biofilm’ beginnen vormen (= de slijmerige laag die behalve deze vuildeeltjes ook kalk en bacteriën bevat). De BWT-Infinity filters geven geen druk- of debietverlies tijdens de spoelingen in tegenstroom. Om te vermijden dat de filter een kweetpot van bacteriën wordt doordat hij niet of te weinig gespoeld wordt, is aangeraden een automatische filter te plaatsen.

2. Ontharding 

Daar waar de kalk zich afzet in de boiler en de warmwaterleidingen, gaan de bacteriën zich aanhechten en beschutting vinden tegen eventuele thermische desinfecties. Om te vermijden dat de ontharder zelf een kweekpot wordt van bacteriën, desinfecteren de BWT-Rondomat-Duo ontharders automatisch tijdens elke regeneratie (dit minstens 1 maal per 4 dagen). Dit gebeurt met chloor die bereid wordt uit de pekel d.m.v. een electrolysecel. Deze erg zuinige duo-toestellen wisselen tijdens eenzelfde cyclus van kolom telkens wanneer er langer dan 1u geen afname is; stilstaand water geeft immers kiemgroei.

3. Dosering tegen corrosie 

Indien er leidingen uit gegalvaniseerd staal aanwezig zijn, moet men een beschermend product doseren (conform aan de drinkwaternormen volgens DIN, FDA, WHO…) om de nefaste corrosie te vermijden als gevolg van het ontharde en dus agressieve water; onderzoek van het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw) heeft immers aangetoond dat roest (ijzeroxides) de favoriete maaltijd is voor legionella-bacteriën. De doseergroepen BWT-Medotronic voegen proportioneel een maximum van 5 mg/l fosfaten toe in het ontharde water.Bijkomende correctieve of curatieve behandelingen, te kiezen volgens stijgend infectie-risico:

1. Sterilisatie door UV-straling 

De UV-sterilisator BWT-Bewades wordt geplaatst na de ontharder (voor een warmwaterkring op de vertrekleiding van de boiler); toepassing: nieuwe kringlopen conform aan de wetgeving betr. dode leidingen en weinig gebruikte aftakpunten; eventueel aangevuld met een BWT-Medomat doseergroep voor shockdosering met chloor, peroxide e.d..

2. Dosering en meting van chloor (alleen voor warmwaterkringen!)

De BWT-Probox-ECS doseert in de vertrekleiding en meet op de retourleiding naar de boiler, de uitbater kiest en wijzigt naar keuze doseer-concentratie en –frekwentie (best discontinu in corrosiegevoelige installaties), deze behandeling biedt een totale veiligheid voor de douchegebruikers door de automatische meting en bijsturing; toepassing: bestaande installaties met gemiddeld risico.

3. Dosering en meting van chloorbioxide 

De BWT-PermoBiox doseert continu na de centrale waterbehandeling, de ClO2 wordt in situ aangemaakt uit chloriet en chloorzuur, de installatie omvat een wandpaneel met stuurkast, mengkamer en gezamenlijke aanzuigpomp, een doseerpomp met statische menger en impulswaterteller, aanzuiglansen en overloopbakken voor de bidons, in optie: on-line ClO2 meting, gaswaarschuwingstoestel, meetkit ClO2; zeer efficiënt tegen de biofilm; toepassing: de meest ernstige situaties.

4. De ultieme legionella-filter : 

De BWT-B-Safe is een Ultra-Filtratie 0,02 m membraanfilter voor plaatsing op kritieke gebruikspunten als douches en baden voor patiënten met sterk verzwakte gezondheid; hij is per 10 stuks leverbaar, met in optie een doucheslang van 25cm.
Deel dit artikel:
Onze partners