Waterbewust bouwen: de oplossingen van Wienerberger

De voorjaarsedities van Architect@Work in Kortrijk en Luik hebben als centraal thema waterbewust en waterrobuust bouwen. Voor Wienerberger, een  partner van deze beurs voor professionals, is aandacht voor water in de bouwsector al lang een bekommernis. De fabrikant van keramische bouwmaterialen heeft dan ook diverse producten en oplossingen om de problematiek van mogelijke waterinfiltratie en wateroverlast mee in goede banen te leiden.

Spouwmuur in keramische materialen

In ons klimaat moeten buitengevels opgewassen zijn tegen de mogelijke gevolgen van zware of langdurige regen. Met een spouwmuur in keramische materialen wordt het risico op regendoorslag, vorstschade en scheurvorming tot een minimum herleid volgens Wienerberger. "Het binnenspouwblad in Porotherm keramische binnenmuurstenen neemt de dragende functie op zich. Het buitenspouwblad in Terca of Desimpel gevelstenen fungeert als regenscherm. De gevelsteen is in staat om grote hoeveelheden vocht te absorberen en later door verdamping weer af te staan. Als er bij overvloedige regenval toch vocht doorheen het buitenspouwblad komt, wordt het insijpelend water langs de achterzijde van het buitenspouwblad afgevoerd en via open stootvoegen weer naar buiten gebracht. Dankzij dit principe krijgt het vocht geen kans om door te dringen in de spouwisolatie of tot het binnenspouwblad, zodat de thermische prestaties en de stabiliteit van de muur altijd gevrijwaard blijven. Omdat Terca en Desimpel gevelstenen vorstbestand zijn, is ook het risico op vorstschade of scheurvorming in een correct opgebouwde en uitgevoerde buitengevel nagenoeg uitgesloten," legt de producent uit. 

 

Maximale regenwaterrecuperatie met een hellend dak in kleidakpannen

Drinkbaar water is een kostbaar goed dat niet eindeloos beschikbaar is. "Een hellend dak in kleidakpannen is daarom ideaal om regenwater op te vangen," weet Wienerberger. "Algemeen mogen we stellen dat we 95% van het regenwater dat op een keramisch hellend dak valt, kunnen opvangen voor hergebruik. Uiteraard kunnen daar beperkte verschillen in optreden afhankelijk van de helling en oriëntatie van het hellend dak. Het opgevangen water blijft bovendien helder en is niet chemisch verontreinigd, want kleidakpannen geven geen schadelijke stoffen af. Het hergebruik van regenwater is niet alleen goed voor onze drinkwatervoorraden, maar voorkomt ook dat er veel regenwater moet worden afgevoerd. Zo vermijden we dat de riolering of lokale waterlopen te zwaar worden belast, wat aanleiding kan geven tot wateroverlast."

 

Kleiklinkers laten het hemelwater in de bodem infiltreren

Omdat steeds meer open terrein wordt ingenomen voor bebouwing of verhardingen, krijgt regenwater minder kans om in de bodem te infiltreren. Daardoor worden de grondwatervoorraden minder aangevuld, wat tot waterschaarste kan leiden. Anderzijds moet het water dat niet kan infiltreren wel worden afgevoerd. Dat ligt dan weer aan de basis van overlopende rioleringen en waterlopen, die een vervuiling van het oppervlaktewater kunnen veroorzaken. Andere negatieve gevolgen zijn slecht functionerende waterzuiveringsinstallaties en lokale wateroverlast. "Nieuwe verhardingen worden daarom het best uitgevoerd in waterdoorlatende of waterpasserende materialen,"  stelt Wienerberger. De fabrikant heeft daartoe kleiklinkers ontwikkeld met waterdoorlatende voegen. Daarmee is minimaal 10% van de verharde oppervlakte waterdoorlatend door de voegen. Zo krijgt het water de kans om langzaam en op een natuurlijke manier in de bodem te infiltreren. Slechts een beperkt gedeelte van het hemelwater moet nog langs de riolering worden afgevoerd.

 

Waterbeheersing in de praktijk: De Duurzame Wijk geeft het voorbeeld

Al deze toepassingen zijn te bezichtigen in De Duurzame Wijk te Waregem, een pilootproject dat nagaat hoe ecologische, economische en sociale elementen tot een haalbaar geheel kunnen worden gebundeld in een woonomgeving. De Duurzame Wijk is gebouwd met keramische materialen en hellende daken, zet in op regenwaterrecuperatie en een rationeel waterverbruik en beperkt het percentage verharde oppervlakte tot een minimum dankzij het geclusterd bouwen en de creatie van een gemeenschappelijke groene omgeving die aansluit bij de privétuinen. Het initiatief kan je virtueel bezoeken op www.deduurzamewijk.be

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage