Waterdoorlaatbare klinker: De klinker die wateroverlast kan voorkomen

Een bredere voeg voor een betere infiltratie. Dé oplossing voor een natuurlijke en efficiënte infiltratie voor regenwater. Want door zijn specifieke vormgeving met brede nokken ontstaat er tijdens het leggen van de waterdoorlaatbare klinkers een bredere voeg. Deze drainageopening zorgt voor een vlottere infiltratie van hemelwater.

Wateroverlast komt steeds vaker voor, precies omdat er steeds meer verharde oppervlakken worden aangelegd. Hemelwater vindt hierdoor z’n weg veel moeilijker naar de ondergrond. De waterdoorlaatbare klinkers helpen de natuurlijke infiltratie en bieden een efficiente, degelijke en esthetische oplossing voor dit probleem.

 

Grasdal

Naast de waterdoorlaatbare klinker biedt Coeck nog andere waterdoorlaatbare bestrating aan, nl. betonnen grasdallen en grasdallen in kunststof. De grasdal is de ideale combinatie van bestrating en groen. De betonnen grasdal kan tevens gevuld worden met split.

 

Hoeveel voegsplit heeft u nodig?

Afmetingen

Voegvulling (tot aan de rand gevuld)

22x11x6

5,7 kg/m2

22x11x8

7,6 kg/m2

22x11x10

9,5 kg/m2

20x20x6

8 kg/m2

60x40x10

65 kg/m2

 

Hoe werkt een waterdoorlatende bestrating?

 • Hemelwater infiltreert langs de betonstraatstenen, de voegvulling en de straatlaag naar de drainerende fundering. De waterdoorlatendheid voorkomt de afstroming van het water aan het oppervlak.
 • De onderbuffering, ontworpen voor de draagkracht, slaat het hemelwater op.
 • Infiltratie in de bodem, afhankelijk van de doorlatendheid van de bodem.
 • Indien de bodem onvoldoende doorlatend is, kan een knijpleiding vertraagd afvoeren naar een nabijgelegen infiltratiesysteem of rioleringsstelsel.

 

Opritten en parkeerplaatsen

Locaties waar matig tot weinig verkeer komt, zoals opritten, parkeerplaatsen of bedrijfsparkings zijn de ideale plek voor waterdoorlaatbare klinkers. Toch zijn er enkele aandachtspunten waar best op gelet wordt:

 • Indien de ondergrond onvoldoende doorlatend is, moet een bijkomend drainagesysteem worden voorzien.
 • Bij de verwerking is het noodzakelijk dat de uitsparingen goed gevuld worden met drainerend voegmateriaal.
 • Enkel plaatsen waar verkeer beperkt blijft: parking voor personenwagens, winkelcentra, pleinen enz.
 • Qua comfort: minder geschikt voor voet- en fietspaden.
 • Niet plaatsen in zones waar veelvuldig dooizout worden gebruikt, die in de ondergrond zouden dringen.
 • Niet plaatsen op winplaatsen voor grondwater.

 

Plaatsingstips

1. Evalueer de doorlatendheid van de ondergrond

2. Kies de opbouw afhankelijk van de doorlatendheid van de ondergron

3. Hou rekening met type verkeer en ondergrond
Voor de dimensionering van de fundering en onderfundering, aangezien die een dubbele functie vervult: buffercapaciteit en bescherming tegen vorst. Voor de onderfundering en fundering wordt ongebonden steenslag (vb 0/32mm) of een drainerend schraal beton gebruikt (13 N/mm²). De volledige gegevens vindt u terug in typebestek SB250.

4. Kies de juiste straatlaag, die bepaald wordt door volgende factoren:

 • Waterdoorlatendheid van het materiaal
 • Filterstabiliteit
 • Weerstand tegen vergruizing

Voorstel van materiaal: porfier 0/6,3 mm, gebroken zand 0/4 of gebroken steenslag 2/4 mm

5. Kies de juiste voegvulling
Zorg ervoor dat het voegmateriaal niet fijnkorreliger is dan de straatlaag om te voorkomen dat die erin zou infiltreren.
Voorstel van materiaal: split 1/3 of 2/4mm.

6. Plaats de klinker volgens één van onderstaande legverbanden

Bron: COECK Betonfabriek

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage