Wedstrijdontwerp Bogdan en Van Broeck voor school De Horizon in Knokke

Bogdan en Van Broeck Architects maakten een leuk ontwerp voor de kleuter – en lagere school ‘De Horizon’ in Knokke. Dit project maakt deel uit van het ambitieuze ‘Scholen van Morgen’-project waarmee de Vlaamse overheid het tekort aan kwalitatieve schoolinfrastructuur wil wegwerken. Hoewel Bogdan en Van Broeck de ontwerpwedstrijd helaas niet wonnen, is het ontwerp zeer de moeite waard.

Bogdan en Van Broeck Architects maakten een leuk ontwerp voor de kleuter – en lagere school ‘De Horizon’ in Knokke. Dit project maakt deel uit van het ambitieuze ‘Scholen van Morgen’-project waarmee de Vlaamse overheid het tekort aan kwalitatieve schoolinfrastructuur wil wegwerken. Hoewel Bogdan en Van Broeck de ontwerpwedstrijd helaas niet wonnen, is het ontwerp zeer de moeite waard.


Bogdan en Van Broeck lieten zich voor hun ontwerp inspireren door het omringende landschap. De historisch bestendige aanwezigheid van het polderlandschap wordt ervaren als een te beschermen kwaliteit van de site en wordt ingezet als bron van de ontwerpkeuzes. De typologie van de schoolgebouwen wordt ontworpen analoog aan die van de polderhoeves als solitaire volumes in het landschap. De aanleg van de buitenruimte wordt landschappelijk gestructureerd analoog aan het gediversifieerde en flexibele patchwork van de verschillende akkers in de polder.

Door de gebouwen en de omgevingsaanleg op deze manier de combineren willen Bogdan en Van Broeck ‘De Horizon’ omvormen tot een stimulerende en poëtische leeromgeving met een tot de verbeelding sprekende volumetrie, een school die respectvol omgaat met het landschap dat haar alzijdig omspoelt. De schoolgebouwen zelf worden op die manier niet alleen beschouwd als een didactisch project met een ecologische voorbeeldfunctie, maar kunnen ook gezien worden als een pilootproject van mogelijke verdere verdichting van het polderlandschap met behoud van zijn openheid en versterking van zijn ecologische waarde.
 

Deel dit artikel:
Onze partners