Welke bouwseminaries staan er nog op programma op HealthCare?

Behalve de panelgesprekken over passiefbouw en renovatie in de zorgsector staan er nog heel wat bouwgerelateerde seminaries op het programma tijdens de beurs HealthCare. Een korte bloemlezing.

Behalve de panelgesprekken over passiefbouw en renovatie in de zorgsector staan er nog heel wat bouwgerelateerde seminaries op het programma tijdens de beurs HealthCare. Een korte bloemlezing.

° Dementievriendelijke architectuur en inrichting
Mensen met dementie zijn in toenemende mate afhankelijk van de kwaliteit van hun sociale én materiële omgeving. Zo wordt getoond hoe het grondplan en de vormgeving en inrichting van binnen- en buitenruimte mensen met dementie kunnen ondersteunen in hun functioneren en welbevinden.

Patrick Verhaest, Wetenschappelijk medewerker Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
 Woensdag 10 oktober, 14.15 u. - 15.15 u

° Trends & Ontwikkelingen in ICT in de zorgsector
Tonny Gypen / Walter Dierckx
Woensdag 10 oktober van 14.15 u. Tot 15.15 u.

° Het VIPA beantwoordt uw vragen, live.
Marc Cockx & Ivan De Boom
 Het VIPA komt naar u toe, met een antwoord op de voornaamste vragen van de deelnemers aan dit unieke seminarie. Stel voor 20/9/2012 uw vragen m.b.t. de werking van de VIPA-subsidiëring, per mail via vipa@health-care.be. De VIPA-experten gaan hier tijdens het seminarie maximaal (en anoniem) op in!! Alles wat u nog niet wist en moet weten over het VIPA dus, buiten natuurlijk de basiskennis en het decreet zelf…

Marc Cockx, teamverantwoordelijke bouwtechnisch, VIPA
 Ivan De Boom, afdelingshoofd ondersteuning werking, VIPA
 Woensdag 10 oktober, 14.15 u. - 15.15 u. Seminarie nr. 20° Hospitality integreren in de zorg

Eric Stienaers
 Praktijkgerichte tips voor het creëren van de hotelbeleving in uw woonzorgcentrum. We tonen hoe u meerwaarde ontwikkelt voor het verblijf van uw residenten.

Eric Stienaers, Global Solutions Director Sodexo
 Donderdag 11 oktober, 10.30 u. - 11.30 u.
Seminarie nr. 28

° Trends en Ontwikkelingen Residentiële Ouderenzorg
Twintig jaar terug bestond de residentiële ouderenzorg uit OCMW's, congregaties en hier en daar een private speler. Zij boden kamertjes aan, met zorg en toewijding… Transmurale zorg bestond niet. De financiering verliep klassiek. Bouwen was goedkoop. Vandaag staan we mijlen verder in het streven naar wonen en zorg op maat en zijn er nieuwe spelers, gewijzigde verhoudingen, consolidaties, netwerken, PPS- en andere samenwerkingsverbanden. Internationale spelers doen hun intrede. Professionalisering is troef, middelen zijn schaars. Morgen zal het nog anders zijn... De spreker maakt een stand van zaken, tracht vooruit te blikken en geeft tips en adviezen vanuit een brede praktijkervaring.

Patrick Syen, Afgevaardigd bestuurder Probis Group
 Donderdag 11 oktober, 11.45 u. - 12.45 u. - zaal 1121
 Seminarie nr. 29

° De zorgorganisatie van de toekomst: een andere blik op zorgvastgoed!
ARCADIS

 De zorgbestuurder staat voor de uitdaging om een optimale balans te vinden tussen de kwaliteit van de zorg, een financieel gezonde bedrijfsvoering én goede huisvesting. Zorgvastgoed ondersteunt een efficiënte en duurzame bedrijfsvoering, geeft onderscheidend vermogen en creëert toegevoegde waarde voor cliënt, dienstverlening en samenwerking met andere partijen. Het uitstippelen van een vastgoedstrategie is belangrijk. Door met een andere bril naar het vastgoed te kijken, neemt huisvesting een waardevolle strategische plaats in de zorgorganisatie in. Huisvesting zal in de toekomst meer en meer het verschil maken.

ARCADIS Donderdag 11 oktober, 15.30 u. - 16.30 u. -
Seminarie nr. 47

° Nieuwe accenten voor brandveiligheid in ouderenvoorzieningen
Stefaan Pottie
 Algemene toelichting nieuwe regelgeving brandveiligheid binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en toelichting van het besluit brandveiligheid voor ouderenvoorzieningen in het bijzonder.
Stefaan Pottie, Projectmanager, VIPA
 Vrijdag 12 oktober, 10.30 u. - 11.30 u.
Seminarie nr. 52

° Renoveren van gebouwen in de zorgsector: zinvol of weggegooid geld?
Serge Lefevere / Wim Boydens / Roger Albertijn / Bart Vanhalle
 Een renovatie is sowieso duurzamer dan een nieuwbouw. Maar is dit ook zo in de zorgsector? De normen, de minimale oppervlakte en de technische eisen zijn zozeer verstrengd dat velen zich terecht de vraag stellen of het nog zin heeft om te renoveren. Kan je met een renovatie een even performante en energiezuinige zorginstelling realiseren als met een nieuwbouw? Een interessante vraag die Architectura.be zal voorleggen aan enkele specialisten uit het werkveld.
Vrijdag 12 oktober, 11.45 u. - 12.45 u. -
 Seminarie nr. 53

°  Improved patient care and staff efficiency thanks to ICT: Best Practices
Nextel
 U wilt het leven van uw patiënten én de verpleging verbeteren. Dat bedside terminals het comfort van de patiënt verhogen is niks nieuw. Maar met de recente ontwikkelingen wordt er ook echt voor gezorgd dat de kwaliteit van de zorgverstrekking drastisch toeneemt. En hoe wordt er om gegaan met competenties (medisch en/of technisch) die verspreid zitten over verschillende campussen, specialisten die specifieke communicatiemiddelen willen gebruiken, noodzakelijke contacten met huisartsen, afsprakendiensten,…? Interactiviteit tussen al deze betrokkenen is hierbij key. Nextel bundelt al die diensten en technologieën in één oplossing op maat van ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen en onze specifieke communicatieoplossingen maken van uw instelling een "hospital of the future". In ons seminarie zullen we dieper ingaan op onze specifieke oplossingen zoals deze in de praktijk worden toegepast. Geen theorieën! Wel écht relevante cases!

Nextel
 Vrijdag 12 oktober, 11.45 u. - 12.45 u. -
Seminarie nr. 57

° Passiefbouw in de zorgsector: een haalbare kaart?
Wim De Backer / Alain Bossaert / Patrick Desutter/ Ivan Missinne
Waarom zijn er zo veel kantoren, scholen en woningen die beantwoorden aan de eisen van passiefbouw maar (bijna) geen enkele zorginstelling? Is het zo veel moeilijker om een zorggebouw passief te maken of is het sop de kool niet waard? Hoe ver kan en moet je gaan in de zorgsector op het vlak van duurzaamheid en energiezuinigheid? Architectura.be brengt enkele specialisten rond de tafel die hier een duidelijke visie op hebben.

Wim De Backer, VITO
Ivan Missinne, VK Studio
Alain Bossaert, Arcadis
Patrick Desutter, AR-TE / STABO
Vrijdag 12 oktober, 13.00 u. - 14.00 u. -
Seminarie nr. 58

° Passieve brandbescherming in de zorgsector: het belang van bescherming van de draagstructuren en compartimentering
PROMAT
 Passieve brandbescherming verhoogt veiligheid in de zorgsector! De wetgeving op het gebied van brandbescherming stelt steeds hogere eisen, vooral in de zorgsector. Als specialist in passieve brandbescherming volgt Promat deze ontwikkelingen op de voet. In een presentatie van een uur stelt Promat een aantal praktische en eenvoudige oplossingen voor om aan deze strenge eisen te kunnen voldoen. Naast de bescherming van stalen of betonnen draagstructuren gaat veel aandacht naar compartimentering met plaatmaterialen, brandwerend glas en glazen deuren. Ook oplossingen voor het realiseren van brandwerende doorvoeringen worden aangereikt.

PROMAT
 Vrijdag 12 oktober, 13.00 u. - 14.00 u. -
 Seminarie nr. 63

° Onzichtbare zorg - Peter Swinnen

  Nieuwe concepten op vlak van zorgarchitectuur en ruimtelijke inpassing ervan. Visie van Peter Swinnen na twee jaar Vlaams Bouwmeesterschap.

Peter Swinnen, Vlaams Bouwmeester
 Vrijdag 12 oktober, 14.15 u. - 15.15 u. -
Seminarie nr. 64

°  State-of-the-art Operatiezalen AZ Sint-Jan Brugge
VK studio
 VK stond zeer recent in voor het ontwerp en de uitvoering van de uitbreiding en de renovatie van het operatiekwartier van het AZ Sint-Jan Brugge met 3 nieuwe geavanceerde operatiezalen. Bovenal worden de operatiezalen beschouwd als pilootproject en case study voor de toekomstige renovatie van het volledige operatiekwartier. De 3 hypermoderne zalen zullen na een jaar worden geëvalueerd, waarna de rest van het operatiekwartier zal volgen. De installatie van OP wanden en plafonds maakt gebruik van een modulair inox-systeem, voor een maximale flexibiliteit. Op basis van internationale aanbevelingen wordt de luchtkwaliteit (ISO 5) gegarandeerd in elke zaal door een laminair flow met geleiding, op een oppervlakte van 3 op 3 meter. De medische uitrusting wordt opgehangen aan een medische brug die in vierkant rond het plenum wordt uitgewerkt, met de operatielampen centraal. Dit nieuwe concept is recent in gebruik genomen en zal ongetwijfeld een verrijking betekenen voor het ontwerp van operatiezalen.

VK Studio
 donderdag, 11 oktober om 13.00u-14.00u.
 Seminarie nummer 71

° Pas de woning aan, niet de senior/Sociaal wonen voor ouderen/De toekomst van de openbare woonzorgcentra

Jan Lambrecht/Myriam Indenkleef/Jan De Moor
 VVOS MEETING HEALTHCARE
 •Jan Lambrecht, ergotherapeut diensthoofd Ouderenzorg, zelfstandig wonen en projecten OCMW Gent
•Myriam Indenkleef, directeur sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak Genk
•Jan De Moor, voorzitter DOTzorg Sint-Lievens-Houtem
Donderdag 11 oktober, 10:30 uur - 11:45 uur

Deel dit artikel:

Onze partners