Welke websites en vakbladen lezen architecten?

In opdracht van Architectura peilde Expertisecentrum Innovatief Ondernemen van Hogeschool PXL naar het communicatiegedrag van architecten aan de hand van een enquête die door maar liefst 553 architecten werd ingevuld. Daarin werd ook gepolst naar de vakbladen en digitale nieuwsbrieven die de architecten lezen. Daaruit blijkt Architectura een van de best bekeken én gelezen websites.  

Om de onafhankelijkheid te kunnen garanderen, werd het onderzoek uitgevoerd door PXL Hogeschool en breed verspreid via allerhande mediakanalen. PXL stuurde een mailing uit, maar daarnaast werd ook een oproep gelanceerd om de enquête in te vullen via de websites van Architectura, A+, NAV, ArchIndex en de Orde van Architecten.

 

Gekend en bemind

In de enquête peilden de onderzoekers we naar welke websites en digitale nieuwsbrieven architecten bekijken. Daaruit blijkt dat maar liefst 63% van de architecten de nieuwsbrief van Architectura bekijkt. Circubuild, de zusterwebsite van Architectura, scoort ook goed met 42%, zeker gezien het een relatief nieuwe website is.

Architectura prijkt daarmee op de tweede plaats en wordt enkel voorafgegaan door de architect.be, de website van de Orde (66%). Na Architectura volgen A+ (57%), NAV (52%), Architectenkrant (46%), Circubuild (42%), Arch-Index (39%), Vlaams Architectuurinstituut-VAi (34 %), Dimension (33%), Projecto (21%), BVA (14%), Archicomm (10%) en Decostyle (9%).

De website bekijken impliceert niet hetzelfde als de website regelmatig bezoeken. Daarom werd ook gepeild naar de regelmaat waarmee de websites en nieuwsbrieven gelezen worden. Ook daar eindigt Architectura in de top drie met 30% van de respondenten die zegt de Architectura regelmatig te bekijken. NAV springt er het verst bovenuit met 66% van de respondenten die de website/nieuwsbrief regelmatig leest, gevolgd door Arch-Index (34%), Architectura (30%), A+ (28%), VAi (25%), architect.be - Orde (23%), Circubuild (15%),  Architectenkrant (14%), UWA en Dimension (10%), BVA (6%), Projecto (5%), Archicomm (3%) en Decostyle (1%).

Opvallend bij Architectura is het overwicht aan Vlaamse bureaus onder de lezers. Van de Vlaamse architecten zegt maar liefst 75% de website op regelmatige (45%) of sporadische basis (30%) te bekijken. Op Franstalige kant valt er nog terrein te winnen, met 15% van de Franstalige respondenten die zegt Architectura niet te kennen of niet te lezen (40%). Verder valt op dat vooral de architecten die werkzaam zijn in grotere bureaus Architectura regelmatig bekijken, een trend die we ook zien bij A+, zij het iets minder uitgesproken. In een bureau met meer dan 50 medewerkers geeft maar liefst 59% aan Architectura regelmatig te bekijken. Dat hoeft niet meteen te verbazen gezien de focus van Architectura op utiliteitsbouw. Bij NAV en de Orde is de verdeling tussen de kleine en grotere bureaus gelijkmatiger, wat een goede zaak is gezien zij de hele architectuursector moeten vertegenwoordigen.


Uit de enquête blijkt ook dat de meeste websites goed gekend zijn bij de architecten, met 10% of minder die aangeeft een bepaald medium niet te kennen. Het minst gekend zijn Archicomm (61%), Decostyle (38%) en BVA (33%). Het best gekend zijn respectievelijk de websites van NAV, de Orde en A+.

 

Wat met de waardering?

We peilden ook naar hoe interessant elk medium bevonden wordt. Daaruit blijkt dat het met de tevredenheid over de inhoud van de architectuurwebsites tamelijk goed zit. Architectura, Arch-Index en UWA behalen een gedeelde derde plaats met een score van 7,2/10, nipt voorafgegaan door NAV (8) en A+ (7,6). Daarna volgen VAi (6,9), Circubuild (6,8), architect.be-Orde en Architectenkrant (6,7), Dimension (6,5) Projecto (6,2), Decostyle (6,1), BVA (5,8), Archicomm (5,4).

 

En de vakbladen?

Uiteraard hielden we het niet alleen bij de digitale media, maar peilden we ook naar de interesse voor de vakbladen. Daar is A+ de sterkhouder met maar liefst 70% van de respondenten die zegt A+ te lezen. A+ wordt gevolgd door Dimension (53%), Architectenkrant (51%), NAVNews en Architraaf (49%), Plan Magazine (48%), Arch-Index (46%), Renoscripto (29%), Projecto (26%), Decostyle en Archicomm (8%).

Ook op vlak van waardering scoort A+ het best met een gemiddelde score van 8/10, op de voet gevolgd door NAVNews (7,9). Daarna volgen Arch-Index (7,2), Plan Magazine (6,9), Architectenkrant (6,8), Dimension (6,7), Architraaf (6,6), Renoscripto (6,4), Projecto (5,9) en Archicomm (5,5) en Decostyle (4,9).

 

Meer weten? Herbekijk het webinar en bestel de whitepaper die Architectura uitbrengt over de resultaten van de enquête.

Deel dit artikel:
Onze partners