Werken omgeving Schuman Station

Beliris is een federaal team voor Brussel, ten dienste van de Brusselaars en de bezoekers van de hoofdstad. Het regelt bouw-, renovatie- en restauratieprojecten in verschillende domeinen in de stad. Op 29 juni is het team gestart met de heraanleg van de weg boven de multimodale pool Schuman. Die werken zullen de staat van het wegdek, de toegankelijkheid van het station en de mobiliteit verbeteren. Het project kost 3,62 miljoen euro, een bedrag dat wordt gefinancierd door de opdrachtgever Beliris. Het einde van de werken is gepland tegen eind 2015.

 

Multimodale pool

Het Station Brussel-Schuman wordt sinds 2008 gemoderniseerd en getransformeerd tot een multimodale pool. Het doel is een complex creëren waar verschillende transportmodi samenkomen. Het bestaande metrostation, het huidige en het nieuwe treinstation worden samengevoegd tot een groot multifunctioneel station dat de netwerken van de NMBS en de MIVB integreert. Tegen eind 2015 zal de Europese wijk hierdoor gemakkelijker te bereiken zijn dankzij de spoorlijn en de treintunnel die een verbinding biedt met luchthaven Brussel-Nationaal.


Heraanleg openbare ruimte

Vanaf 29 juni werd, naar aanleiding van de opening van de multimodale pool Schuman, het stuk van de Wetstraat tussen het Schumanrondpunt en het Karel de Grote-gebouw, en de Karel de Grotelaan, tussen de Wetstraat en het kruispunt Stevin, heraangelegd.
 
Het project streeft drie doelen na: de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren, de toegangen tot het nieuwe station inrichten en de waterdichting van het wegdek vernieuwen,zodat er geen water in het pas gerenoveerde station zou binnendringen. Het project besteedt extra aandacht aan de veiligheid van voetgangers en fietsers. Ook de situatie van de taxi’s zal aanzienlijk verbeteren. Uiteindelijk zal de multimodale pool Schuman 11 ingangen tellen, waarvan 7 met lift en 2 nooduitgangen.


Fasen van de werken
 
Tijdens de maand juli zal er een wegomlegging zijn via de Stevinstraat en de Karel de Grotelaan voor bestuurders die de rijstrook evenwijdig met de Wetstraat willen nemen, richting Berlaymont. Tijdens de maand augustus zal een rijstrook in de tunnel gesloten zijn. Tot slot zal van augustus tot oktober het stuk van de Karel de Grotelaan tussen de Wetstraat en de Stevinstraat in fasen worden afgesloten en zal de toegang tot de Karel de Grotelaan via de Joseph II-straat afgesloten zijn. Tijdens de werken zullen tijdelijke standplaatsen voor de taxi's worden ingericht op de Kleine Wet.

De diverse buurtcomités, Europese instellingen en andere betrokken organisaties ontvingen reeds gedetailleerde informatie. De werken, waarvan het einde zal samenvallen met het einde van de werken aan het Schumanstation, worden uitgevoerd in nauwe coördinatie met de andere werven in dit gebied. De studie van dit project werd gerealiseerd door het bureau Arcadis.

 

Bron: Beliris
Deel dit artikel:
Onze partners