WhisperGen 1 kW: elektriciteit en warmte in één klap

Het gebruik van WKK (warmtekrachtkoppeling) beperkte zich tot voor kort uitsluitend tot de industriële sector. Tegenwoordig bestaat voor particulieren echter ook de mogelijkheid om hiervan te profiteren. Electrotech brengt immers het eerste huishoudelijke WKK-microsysteem, genaamd WhisperGen 1 kW, op de markt. Naast de voorziening van verwarming en sanitair warm water, heeft de gebruiker er volgens de producent ook financieel en ecologisch voordeel aan.

Het gebruik van WKK (warmtekrachtkoppeling) beperkte zich tot voor kort uitsluitend tot de industriële sector. Tegenwoordig bestaat voor particulieren echter ook de mogelijkheid om hiervan te profiteren. Electrotech brengt immers het eerste huishoudelijke WKK-microsysteem, genaamd WhisperGen 1 kW, op de markt. Naast de voorziening van verwarming en sanitair warm water, heeft de gebruiker er volgens de producent ook financieel en ecologisch voordeel aan.

Warmtekrachtkoppeling

WKK is de gelijktijdige productie van elektriciteit en warmte vanuit eenzelfde primaire energiebron. Volgens de producent zijn aan deze techniek twee grote voordelen verbonden: een hoger netto-energierendement dan wanneer elektriciteit en warmte afzonderlijk worden geproduceerd en een grote vermindering van CO2-uitstoot.

Het WhisperGen microsysteem bezit een Stirlingmotor die met aardgas of propaan wordt gevoed. Deze motor drijft op zijn beurt een wisselstroomgenerator aan die de mechanische energie omzet in elektriciteit. Hierbij recupereren warmtewisselaars de overtollige warmte die de motor produceert. Deze wordt gerecycleerd bij de verwarming van de woning of de productie van sanitair warm water. Indien de vraag naar elektriciteit de productie van het WKK-systeem overstijgt, neemt het distributienet het over.

    
                                                   
Het WhisperGen microsysteem zorgt voor zowel elektriciteit als warm water


Ecologisch en financieel profijt

Volgens de producent is de gebruiker van een WKK-microsysteem op de plaats van het verbruik in staat om het verlies van primaire energie bij de productie van elektriciteit tot 10 procent te verminderen. Hierdoor kan hij uiteindelijk genieten van 90 procent van de primaire energie en dit op een ecologisch verantwoorde manier.

Daarnaast wijst de producent op het financiële voordeel dat het gebruik van WhisperGen met zich meebrengt. Een gemiddeld gezin van vier personen zou immers tot 1.000 euro per jaar kunnen besparen. Op de website van Electrotech en in de brochure van WhisperGen kunnen particulieren een blik werpen op de financiële voordelen die het gebruik met zich meebrengt.

                                
De overtollige warmte van het energieproces wordt gebruikt voor de verwarming van de woning en het water
 

De praktijk

WhisperGen 1 kW wordt geacht te voorzien in de behoeften van een woning (huis of appartement) van 80 m² tot 250 m² of van 2 tot 6 personen. De omvang van het systeem is vergelijkbaar met die van een klassieke ketel. Daarnaast bezit het een programma dat de gebruiker zelf kan instellen. De WhisperGen kan worden aangesloten op gas, het waternet en het elektriciteitsnet. De installatie ervan neemt ongeveer een dag in beslag.

Volgens de producent kiest de gebruiker best voor een voorraadvat van 500 liter, waarvan 160 liter sanitair warm water en 340 liter warmwaterreserve. Op die manier kan hij de verwarmtijd zo miniem mogelijk houden en is er altijd een buffer ingebouwd.

    
                                        
De omvang van de WhisperGen 1 kW verschilt niet veel met die van een gewone ketel


Het onderhoud van de WhisperGen gebeurt op jaarlijkse basis.

Technische fiche

Model                                                                                 WhisperGenEU1-BE aardgas
Motor                                                                                  Dubbelwerkende 4 cilinder-stirlingmotor
Elektrisch vermogen (W)                                                1.000 W AC (aan 220-240 V)
Thermisch vermogen (kW)                                             7 tot 14 kW (nominaal: 7 kW)
Totaalrendement                                                             102 % (warmte: 90 % + elektriciteit: 12 %)
Watertemperatuur out                                                     max. 85°C
Elektriciteitsverbruik (W)                                                 stand-by: 9 W; in werking: 60 W
Brandstofverbruik (m³)                                                    max. 1,55 m³/u
Brandstof                                                                           aardgas
Voeding                                                                             aangesloten op het net, asynchrone 4-polige motor,
                                                                                            IEC-stopcontact
Afmetingen (mm)                                                             491 X 561 X 838 (L X B X H)
Gewicht (kg)                                                                     148 kg
Geluidsniveau                                                                  46 dB op een afstand van 1 meter
Insluiting                                                                            bevestigd op de grond, vrijstaand, roestvrij stalen
                                                                                            insluiting vooraan met ingebouwd bedieningspaneel
Aansluitingen                                                                   standaardbuisaansluitingen
Omgeving                                                                         atmosfeer: 0-45°C - vochtigheid: 0-95 % niet gecondenseerd
Rookkanaal                                                                      horizontaal en verticaal concentrisch systeem

Toebehoren die noodzakelijk zijn voor een conforme installatie:
- Vat met warmtewisselaar
- Expansievat
- Circulator
- Slibvanger-aftapkraan
- Gasmeter
- Elektriciteitsmeter
- Energiemeter
- Regelsysteem

De prijs bedraagt 15.000 euro exclusief btw, installatie door een erkende installateur inbegrepen.

 

Deel dit artikel:

Onze partners