Wijkpark De Porre (Vandriessche Architecten) geeft textielfabriek in Gentbrugge tweede leven

Unaniem bestempelde de jury van de Provinciale Architectuurprijs Oost-Vlaanderen De Porre van Vandriessche Architecten en Buro Voor Vrije Ruimte als winnaar. Het project omhelst de reconversie van de oude textielfabriek in Gentbrugge tot een wijkpark met aangrenzende woonzones (lofts en nieuwsbouw), twee scholen en een buurthuis. 

De site maakte onderdeel uit van de eens bloeiende textielnijverheid, maar de fabriek raakte in verval en kampte sinds de jaren 80 met leegstand. In het nieuwe wijkpark vormt het orthogonale patroon van de oude textielfabriek de historische onderlegger waarmee de organische groenaanleg van het park contrasteert. Minutieus afgelijnde insnijdingen en afkortingen van muren en spanten zorgen voor gerichte doorzichten en sociale controle.

 

Duidelijke zonering

Markante constructies in het park worden behouden en zorgen voor structuur. Door een duidelijke zonering in het park kan een drukke bezetting ontstaan voor talloze gebruikers: buurtbewoners, schoolkinderen, senioren en passanten.

 

Koeltoren als beeldhouwwerk

Wit geschilderde spanten contrasteren fel met de patine van verweerde baksteenmuren. De meest waardevolle constructies van de oude fabriek zijn uitgeknipt en ontbloot. Een betonnen koeltoren is gerestaureerd en staat, als één van de iconische restanten uit het verleden, als statisch beeldhouwwerk in het park en legt een relatie met de ruimere omgeving.

 

Verbinding van lege ruimtes

Rond een te bewaren stoomturbine en tegenover de zware betonnen koeltoren, wordt een lichte witte glasconstructie geplaatst die deze turbine als een sculptuur in het park zichtbaar maakt. Een centrale middengang- eens verbindend element tussen verschillende hallen van de fabriek- wordt behouden en verzelfstandigd en fungeert zo als een verbinding van lege ruimtes. De leegte krijgt betekenis tegen een historische achtergrond door een invulling met nieuwe functies.

 

Sport & spel

Een oud koelwaterbekken is heraangelegd als zuiveringsvijver en is samen met een overloopvijver en verder gelegen wadi het ideale spelelement voor de kinderen tijdens warme zomerdagen. Tegen de sportschool is een sportterrein en aanpalende zittribune geplaatst. Deze loopt over in een avontuurlijke speelzone met klimparcours en speeltuigen die aangelegd zijn tegen de muren en onder de spanten. In een meer verholen hoek van het park is een rustige boomgaard aangelegd. Hierin biedt een nieuwe pergolaconstructie een ideale rustplaats.

Deel dit artikel:

Onze partners