Wilo pleit op Batibouw voor regenwaterrecuperatie

Dankzij de recuperatie van regenwater kan per dag en per persoon immers tot 71 liter water worden bespaard. Dat is dus niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portefeuille. Wilo, producent van huishoudelijke regenwaterpompen, plaatst daarom op Batibouw 2014 heel wat verschillende regenwaterrecuperatiepompen in de schijnwerpers.
Dankzij de recuperatie van regenwater kan per dag en per persoon immers tot 71 liter water worden bespaard; dat is dus niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portefeuille. Wilo, producent van huishoudelijke regenwaterpompen, plaatst daarom op Batibouw 2014 heel wat verschillende regenwaterrecuperatiepompen in de schijnwerpers.
Maar waaruit bestaat nu een goed functionerend regenwatersysteem volgens Wilo? De essentiële onderdelen zijn een voorraadtank (met bij voorkeur een minimum inhoud van 3.000 liter), een elektrische pomp met een keerklep op de zuigleiding die de terugvloei naar de tank belet, een onderhoudsvriendelijke filter en een leidingenstelsel naar de aftappunten.
Het systeem kan op drie verschillende manieren worden uitgevoerd. De eerste oplossing is een omschakeling door middel van een dubbel waterleidingnet. In dit geval worden naar alle plaatsen waar men een toestel wenst aan te sluiten twee volledig gescheiden leidingen aangelegd: een regenwaterleiding en een drinkwaterleiding. Een tweede oplossing is de bijvulling van de regenwaterput, waarbij het peil van het regenwater regelmatig dient te worden gecontroleerd. In droge periodes kan men bij een lage regenwaterstand de put regelmatig aanvullen met drinkwater. Tenslotte is het ook mogelijk om te opteren voor een omschakeling van de aanzuigleiding. In dit geval is het aan de verbruiker zelf om het niveau van de regenwaterput in het oog te houden. Als het niveau te laag wordt, kan men overschakelen op een buffertank, die gevoed wordt met drinkwater.
In de meeste gemeenten van Vlaanderen kan men bij renovaties profiteren van een subsidie voor een regenwaterput of –installatie die minstens twee afnamepunten heeft. In bepaalde gevallen kent de provincie nog een extra subsidie toe. Het totale bedrag van de subsidie kan zo in sommige gevallen oplopen tot € 1.000. Bij nieuwbouw is het aanleggen van een regenwaterinstallatie met minstens twee afnamepunten zelfs verplicht en wordt het niet gesubsidieerd.

Bovendien zal vanaf begin 2014 een nieuwe Vlaamse verordening van kracht worden, waarbij een regenwaterput én de recuperatie van regenwater in veel meer gevallen verplicht wordt. Bouwheren van nieuwe woningen met een oppervlakte van meer dan 100 m² zullen bijvoorbeeld verplicht worden om een regenwaterput van minimum 5000 liter te plaatsen.
Op Batibouw 2014 stelt Wilo de volgende regenwaterrecuperatiepompen voor: AF Basic, AF Comfort, TWI 5 SE en FMC. Bezoek Wilo op Batibouw in Paleis 7 stand 409.
Deel dit artikel:
Onze partners