WKK-installatie voor gerestaureerd blok van Brusselse Résidence Palace

Een WKK met 235 kW elektrisch en 400 kW thermisch vermogen levert elektriciteit en warmte in het gerestaureerde en uitgebreide blok A van het Résidence Palace in Brussel.
“Een studie omtrent de base load aan warmtevraag in dit type gebouw wees uit dat de motor jaarlijks gemiddeld vijfduizend draaiuren kan gaan maken,” aldus Tom Dilen van Continental Energy Systems.
De WKK wordt ingezet voor de verwarming van het gebouw, de voorverwarming van het sanitair warm water, het stabiel houden van de omgevingstemperatuur in de stookplaats en de productie van elektriciteit.

Vanaf juni 2015 zal blok A van het Résidence Palace in Brussel fungeren als de zetel van de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie. In de tussentijd wordt het grondig gerestaureerd en uitgerust met energiezuinige technieken. Zo werd er in september vorig jaar een WKK geleverd die intussen geïnstalleerd is.

De meerwaarde van WKK

Binnen enkele maanden wordt het Résidence Palace-complex het nieuwe centrum van de Europese politiek. Naar aanleiding van de restauratie- en uitbreidingsplannen voor het uit 1923 daterende blok A werd er verplicht een haalbaarheidsstudie voor WKK uitgevoerd. Hoewel kantoorgebouwen vaak niet het meest voor de hand liggende verbruiksprofiel vertonen, bleek WKK toch een belangrijke meerwaarde te kunnen bieden. Dankzij de gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit zal men gemiddeld twintig procent CO2 kunnen besparen en zal de benodigde primaire energiebron – in dit geval aardgas – veel efficiënter kunnen worden benut. Continental Energy Systems (CES) mocht de WKK-installatie voor het Résidence Palace ontwikkelen. “Het kwam er voor ons op aan om een optimale, motormerkonafhankelijke componentkeuze te maken, en dit vanuit een langetermijnvisie inzake de beschikbaarheid (een minimum aan onverwachte stilstanden) en  realistische ambities omtrent de elektrische en thermische rendementen,” aldus Tom Dilen van CES.

 

Elektrisch en thermisch vermogen

In concreto gaat het om een WKK met 235 kW elektrisch en 400 kW thermisch vermogen (35 kW in de vorm van gerecupereerde stralingswarmte van de motor/generator, 365 kW in de vorm van warm water met een temperatuur van 90 °C). Het totaalrendement van deze V12-verbrandingsmotor (1500 rpm) bedraagt 95 procent. “Een studie omtrent de base load aan warmtevraag in dit type gebouw wees uit dat de motor jaarlijks gemiddeld vijfduizend draaiuren kan gaan maken,” licht Tom Dilen verder toe. “De vermogenskeuze is dan ook in eerste instantie bepaald op basis van het warmteprofiel van het gebouw, om dan vervolgens het vergelijk te maken voor het elektrisch verbruiksprofiel. Het cv-water van 90 °C zal vooral gebruikt worden voor de verwarming van het gebouw en de voorverwarming van het sanitair warm water. De stralingswarmte van de WKK-unit dient om de omgevingstemperatuur in de stookplaats zelf stabiel te houden gedurende de winter, hetgeen de uiteindelijke beschikbaarheid en de technische stabiliteit van de WKK zeker ten goede zal komen. Het opgewekte elektrische vermogen zal normaal gesproken voor het overgrote deel ter plaatse worden gebruikt, maar kan indien nodig ook geïnjecteerd worden op het elektriciteitsnet.”

 

Dit artikel verscheen eerder al in Installatie en Bouw

Bron: Installatie en Bouw
Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners