Wonen op historische site Militair Hospitaal in Oostende

Wonen op een historische site is niet zomaar ‘wonen’. Het is een totaalervaring die iedere dag weer blijft voortduren: een beetje leven in het verleden, een beetje verleden in het heden. Dit hebben de architecten van het voormalige Militair Hospitaal in Oostende dat herbestemd is tot woongebied met 220 woningen maar al te goed begrepen. Hoho Magazine, het lifestyle magazine van Dewaele vastgoed en Advies, zocht Lieven Achtergael en Omer Vermandele op voor een gesprek over hun plan van aanpak.
Wonen op een historische site is niet zomaar ‘wonen’. Het is een totaalervaring die iedere dag weer blijft voortduren: een beetje leven in het verleden, een beetje verleden in het heden. Dit hebben de architecten van het voormalige Militair Hospitaal in Oostende dat herbestemd is tot woongebied met 220 woningen maar al te goed begrepen. Hoho Magazine, het lifestyle magazine van Dewaele vastgoed en Advies, zocht Lieven Achtergael en Omer Vermandele op voor een gesprek over hun plan van aanpak.
Lieven Achtergael (Beel & Achtergael) is architect van het globale masterplan en de nieuwbouw. Omer Vermandele (Groep Architectuurburo 3) stond in voor de renovatie van de bestaande paviljoenen, de officierswoning en de kapel. Samen realiseerden ze een boeiend project, met veel aandacht voor de historische waarde van de site.


Het Militair Hospitaal was verkommerd. Hoe pakten jullie het aan?

Lieven Achtergael: Het Militair Hospitaal bezit een uniek karakter. In samenspraak met monumentenzorg streefden we er als masterarchitecten dan ook naar om de ingrepen zo beperkt mogelijk te houden: de nieuwbouw situeerden we daarom in de rand van de site waardoor er een evenwicht ontstaat tussen oud en nieuw zonder het karakteristieke beeld aan te tasten. We kozen ervoor de bestaande kwaliteiten maximaal in te zetten om de site leefbaar te maken.
Wie is de doelgroep voor dit woonproject?

Omer Vermandele: Dit was duidelijk bepaald. De opzet was om de plaatselijke bevolking een betaalbare woning te kunnen aanbieden, met een gezonde verhouding tussen prijs en kwaliteit. We zorgden voor een gedifferentieerd woningaanbod voor een gevarieerd publiek. De open ruimte, de nabijheid van de zee, de heropwaardering van de oosteroever en de kwaliteiten van de site waren de belangrijkste aandachtspunten.

Lieven Achtergael: Belangrijk is dat ook jonge gezinnen er in alle rust en veiligheid kunnen wonen zonder voeling te verliezen met de stedelijke context. Door het autoverkeer te beperken, open ruimte en individuele tuintjes te voorzien, garanderen we een hoge woonkwaliteit. Ook de aanleg van het publiek domein speelt hier een rol in: we voorzien niet alleen zones met sport en spelinfrastructuur maar ook ecologische plekken met bijvoorbeeld wilde kruidengewassen.


Wat waren de moeilijke aspecten?

Omer Vermandele: Bij de paviljoenwoningen was het niet vanzelfsprekend om de huidige wooncomforteisen te realiseren. Het belangrijkste probleem was de bestaande kelders te integreren in het woonvolume. Ook zorgde we voor het energiepeil, want dat moest eveneens voldoen aan de voorwaarden. Het is fijn dat we daarin zijn geslaagd.

Lieven Achtergael: Het doorbreken van het gesloten militaire karakter van de site en die om te vormen tot een woonenclave met gevarieerde open ruimtes en contacten met de duinen. Dit verzoenen met hedendaagse architectuur was een evenwichtsoefening. We wilden dit realiseren zonder al te zachtzerig te zijn.
Video over het Militair Hospitaal in Oostende


Deel dit artikel:
Onze partners