XDGA geeft Oude Dokken in Gent tweede leven

Het architectenbureau Xaveer De Geyter Architects (XDGA) heeft in tijdelijke samenwerking met de studiebureaus Ney & Partners en Boydens een opmerkelijk ontwerp afgeleverd voor het stadsgebouw langs de Schipperskaai in de Oude Dokken. In het gebouw komen een kinderdagverblijf, een buitenschoolse kinderopvang, een basisschool en een wijksporthal. Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent staat in voor de realisatie van het gebouw. De bouwwerken zullen starten in de loop van 2017 en als alles goed gaat opent de school in 2019.

1500 nieuwe woningen

 

De komende jaren zullen er in de Oude Dokken ongeveer 1500 nieuwe woningen ontstaan. De eerste ontwikkelingen vinden plaats tussen de Schipperskaai en de Koopvaardijlaan.Daar ontwikkelt de cvba Schipperskaai Development drie bouwvelden, goed voor in totaal ruim 350 woningen en appartementen.

In het centrale bouwveld, ten zuiden van de Bataviabrug, realiseert sogent een publiek gebouw met kinderdagverblijf, buitenschoolse kinderopvang, basisschool en wijksporthal. Het gebouw grenst in het noorden aan de woningen en een marktplein die deel uitmaken van het woonproject langs de Schipperskaai, en in het zuiden aan woongroen.

 

Plaats voor 250 leerlingen

Het gebouw bestaat uit vijf verdiepingen.Het kinderdagverblijf komt op het gelijkvloers. Op de eerste verdieping komen de buitenschoolse opvang, de kleuterschool en de refter. De lagere school komt op de tweede verdieping, rondom de dubbelhoge refter. In het hart van het gebouw vertrekt een brede trap vanuit de inkomhal naar deze verdiepingen. De trap kan tegelijk als tribune dienst doen. Op de derde verdieping komt de sporthal, die twee verdiepingen in beslag neemt. De basisschool biedt plaats aan 96 kleuters en 144 leerlingen uit de lagere school.

 

Enorme buitenruimte

Aansluitend komt er aan de kant van de Schipperskaai een grote groene buitenkamer, een soort reusachtige pergola met ongeveer dezelfde afmetingen als het gebouw zelf. Daarin worden verschillende buitenruimtes gestapeld, zodat ze meteen in verbinding staan met de functie waar ze bijhoren. De open sportkooi is opgevat als een kleine kamer die in de grote is opgehangen.

Kenmerkend voor de constructie is een staalskelet, dat met een metalen gaas is overspannen. Een groene begroeiing zorgt voor een intieme sfeer in de buitenkamer. Uit de groene wanden van de buitenkamer zijn verschillende grote ramen gesneden. Op die manier blijft de relatie met de omgeving altijd verzekerd en is er vanuit het gebouw aan de Koopvaardijlaan nog altijd zicht op het water, plein of park.

 

Verhouding met de buurt

Het gebouw zelf bevindt zich naast het marktplein, maar de groene open ruimte bevindt zich naast de toekomstige bebouwing in het woonproject. Op die manier behoudt iedereen een optimaal zicht op groen en water. De hoofdingang van het gebouw bevindt zich vlak naast het marktplein van het woonproject. Ook langs de Koopvaardijlaan is er een ingang.

Doorheen het volledige woonproject langs de Schipperskaai slingert een speellint; een soort informele route die de verschillende onderdelen van het project met elkaar verbindt. Dat speellint loopt ook doorheen het stadsgebouw. De doorgang tussen de buitenruimte van het kinderdagverblijf en de speelplaats van de kleuters sluit vlot aan op het buurtpark in het zuiden en het marktplein in het noorden. Ook de sportkooi sluit aan op het speellint, wat maakt dat die altijd toegankelijk is.

 

Sociale rol

De school zal functioneren volgens het principe van de Brede School. Dat wil zeggen dat organisaties uit verschillende sectoren (zoals sport of jeugdwerking) van het gebouw gebruik kunnen maken, met als gemeenschappelijk doel de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren,

“Anders dan bij een klassiek schoolgebouw is het stadsgebouw onderdeel van de publieke ruimte,” aldus architect Xaveer De Geyter. “De groene kamer biedt de kinderen veiligheid, maar plaatst ze tegelijk middenin de maatschappij. Het toekomstige schoolgebouw wordt een echt stedelijk gebouw, waar diversiteit en interactie, wisselwerking en kruisbestuiving centraal staan.”

Ook bewoners van de nieuwe wijk zullen van de infrastructuur kunnen genieten. Ze zullen volop gebruik kunnen maken van de sporthal, en ook de refter en de vergaderzaal zullen als gemeenschapsruimte dienst kunnen doen.

 

Passief

De ambities op het vlak van duurzaamheid en energievoorziening liggen hoog in de Oude Dokken. Het stadsgebouw is opgevat als een passiefgebouw en sluit aan op het systeem van collectieve energievoorziening dat voor het woonproject langs de Schipperskaai wordt ontwikkeld.

 

Maquette

De maquette van het stadsgebouw is ingepast in de grotere maquette van de volledige ontwikkeling langs de Schipperskaai. U kunt ze bekijken bij sogent (Voldersstraat 1, 9000 Gent), in de tentoonstellingsruimte op de eerste verdieping. Die is toegankelijk van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30 uur op weekdagen en van 10 tot 17 uur op zaterdag.

 

 

 

Deel dit artikel:
Onze partners