YTONG-kimblokken als isolerende en dragende oplossing voor muurvoet

De Energieprestatieregelgeving voor gebouwen (EPB) heeft een belangrijke weerslag op verschillende bouwkundige principes. Zo ook op de muurvoet van gevels. Om warmteverliezen aan de voet van de gevel te vermijden, plaatst men een isolerend bouwblok tussen de isolatielaag van de gevel en de isolatielaag van de vloer. Hier is de YTONG-kimblok voor ontworpen. Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) ziet cellenbeton als mogelijke oplossing voor bouwknopen ter hoogte van de muurvoet van gevels.

De Energieprestatieregelgeving voor gebouwen (EPB) heeft een belangrijke weerslag op verschillende bouwkundige principes. Zo ook op de muurvoet van gevels. Om warmteverliezen aan de voet van de gevel te vermijden, plaatst men een isolerend bouwblok tussen de isolatielaag van de gevel en de isolatielaag van de vloer. Hiervoor ontwikkelde Xella het YTONG-kimblok. Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) ziet cellenbeton als mogelijke oplossing voor bouwknopen ter hoogte van de muurvoet van gevels.

Isolerende bouwblokken, zoals cellenbetonblokken, voldoen volgens het WTCB als enige materiaal aan de regels van Eurocode 6 (EC6). Deze Europese norm voor metselwerkconstructies bepaalt bouwvereisten en rekenregels voor gewapend en ongewapend metselwerk. Andere materialen, bv. op basis van cellenglas, profiteren niet van een dergelijke normering en worden dus best enkel toegepast wanneer het resultaat gegarandeerd wordt door de fabrikant of een extern keuringsorganisme.

Xella biedt met YTONG een eenvoudige oplossing voor het realiseren van EPB-aanvaarde bouwknopen.Om warmteverliezen aan de voet van de gevel te vermijden, plaatst men een isolerend bouwblok tussen de isolatielaag van de gevel en de isolatielaag van de vloer

 


YTONG-kimblokken

YTONG-kimblokken zijn thermisch isolerend, dragend en gehydrofobeerd. Deze laatste eigenschap bemoeilijkt vochtopname en sluit zo isolatieverlies uit. Koudebruggen ter hoogte van de muurvoet zijn een onzichtbare oorzaak van hoge energierekeningen. Met cellenbetonblokken, zoals de YTONG-kimblokken, worden deze koudebruggen geëlimineerd.De YTONG-kimblokken zijn thermisch isolerend, dragend en gehydrofobeerd. Deze laatste eigenschap bemoeilijkt vochtopname en sluit zo isolatieverlies uit.Het voordeel van dragende cellenbetonblokken

Omdat andere isolerende bouwstenen op de markt vaak samengesteld zijn uit een combinatie van materialen, is het niet mogelijk om de stabiliteit en draagkracht van deze stenen te berekenen met de gekende regels uit EC6. Dat zou proefondervindelijk per project moeten gebeuren.”, legt ir. Elly Van Overmeire, Technical Manager Xella België, uit.

YTONG-kimblokken zijn van nature isolerend en dragend en bieden daarom een sluitende oplossing voor bouwknopen ter hoogte van de muurvoet,” aldus Van Overmeire.

 

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage