Zero Energy House Renovation: van een oude hoeve naar een slimme nulenergiewoning

Langsheen de spoorlijn Leuven-Waver is adviesbureau energie en binnenklimaat Th!nk E druk in de weer met een demonstratieproject. Het doel is om een oude hoeve om te vormen tot een nulenergiewoning. Daarbij wil het bureau de nulbalans op een slimme manier bereiken. Tijdens I Am Architect 2013 zal Leen Peeters het project komen toelichten.
Langsheen de spoorlijn Leuven Waver is adviesbureau energie en binnenklimaat Th!nk E druk in de weer met een demonstratieproject. Het doel is om een oude hoeve om te vormen tot een nulenergiewoning. Wel wil het bureau de nulbalans op een slimme manier bereiken. Het hele ontwerp moet dus gericht zijn op minimalisatie van het energiegebruik en het afstemmen van productie en gebruik.
Leen Peeters van Th!nk E legt uit : ”Eenvoudigweg de balans laten kloppen op jaarbasis betekent in ons klimaat maar al te vaak grote pieken in de vraag tijdens de koude periode en grote pieken in de levering aan het net tijdens de zonnige dagen. Dergelijke pieken geven een onstabiele situatie op het net en maken planning van elektriciteitsproductie erg moeilijk. Vandaar dus het idee om de balans op korte tijdsintervallen te laten kloppen en te zorgen voor een momentane netto in- en uitstroom.”


Slimmer gebouwenpark

Het project Zero Energy House Renovation (ZEHR) is gestart vanuit de Europese definitie van nulenergiewoningen die volgens Peeters te weinig dynamische aspecten bevat. “Gewoon een netto nulbalans op jaarbasis is niet de juiste evolutie voor het gebouwenpark. Dat zou namelijk betekenen dat we allemaal massaal PV-panelen installeren waardoor we het net als batterij gebruiken. Als we echt evolueren naar een duurzaam en globaal energiebeeld, dan is een slimmer en flexibeler gebouwenpark noodzakelijk.”

De boerderij is gelegen in natuurgebied, wat een extra uitdaging vormt: stedenbouwkundige beperkingen naar keuze van materialen en optimalisatie van zonnewinsten. “We willen een woningrenovatie realiseren die echt bijdraagt aan een duurzaam gebouwenpark dat optimaal klaar is voor een context van smart grids en een stijgend aandeel variabel producerende hernieuwbare energiesystemen,” aldus Peeters.


Thermische & elektrische energie

Om maximaal gebruik te maken van de eigen productie en minimaal elektriciteit van het net te importeren, worden vraag en aanbod voor thermische en elektrische energie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en wordt stockage voorzien.

Op elektrisch vlak koos het bureau voor smart grid ready-huishoudapparatuur. Een energiecentrale bepaalt welke gebruiker wanneer in werking kan treden, en wanneer energie met het net wordt uitgewisseld of gestockeerd wordt in batterijen.

Op thermisch vlak moeten een doorgedreven isolatie, een luchtdichte bouwschil een balansventilatie bijdragen aan de nulbalans. Daarnaast maakt het project ook gebruik van de aanwezige thermische traagheid en van de grondwarmte.


Verticale & horizontale warmte

De uitvoering van de werken is gestart half maart. Qua fundering opteerde het bureau voor de techniek Very High Pressure. De palen zijn uitgevoerd tot een diepte van 6,8 meter en 12 palen zijn voorzien van telkens 2 lussen Socarex-buizen om bodemwarmte te onttrekken als voeding voor de warmtepomp.

De warmtepomp is zo gedimensioneerd dat ze op een beperkt aantal uren de hele thermische massa van het gebouw op lage temperatuur kan opladen. Die warmte komt dan in de loop van de dag gestaag vrij.

Naast deze verticale aardwarmte wordt ook een horizontale warmtewisselaar voorzien voor de ventilatie. Zowel de voorverwarming als de passieve koeling gebeuren op basis van een water-glycolcircuit op een diepte van 1,5 meter. “Dynamische simulaties gedurende drie minuten tonen aan dat het effect van die warmtewisselaar een besparing realiseert van meer dan 10% op de warmtevraag en een factor 5 op de koelvraag,” stelt Peeters.Op 13 juni geeft Leen Peeters een lezing over het ZEHR-project tijdens I Am Architect, dat plaatsvindt in Campus Vesta in Ranst. Meer info vindt u terug op www.iamarchitect.be.
Deel dit artikel:
Onze partners