Ziekenhuis de Pelikaan wordt verbouwd tot 60 assistentiewoningen

THV arQ_ArchitectenStudio en AMV architecten sloegen de handen in elkaar voor dit uitdagende project. Het voormalige ziekenhuisgebouw van AZ De Pelikaan in Temse zal omgetoverd worden tot 60 assistentiewoningen met daarin ook een polikliniek. De twee vleugels van het oude gebouw worden apart ingericht om samen een geheel te vormen.

Verticaal dorp

Het bestaande bouwvolume is L-vormig en wordt opgesplitst in twee vleugels: A en B. De B-vleugel is georiënteerd van noord naar zuid. Om ervoor te zorgen dat elke flat voldoende zonlicht ontvangt, worden de flats doorheen het gebouw geplaatst. Elke flat krijgt op deze manier een slaapkamer naar het noorden gericht en een zonnige leefruimte naar het zuiden. Het was een bewuste keuze om geen enkele flat 100% noordelijk te oriënteren.  Dit concept wordt doorgetrokken in vleugel A, waar de oost-westoriëntatie uitnodigt voor helder daglicht van ‘s morgens tot ‘s avonds.  De lange, donkere gangen worden op deze manier vervangen door een brede voetbrug, met plaats voor beplanting, verpozingspunten en prachtige, toegankelijke uitzichten over de omgeving. De gangen fungeren als straten van het verticale dorp. De flats als de individuele woningen van deze gemeenschap.

 

Schaalwijziging

Om de gezellige thuissfeer van een individuele flat te laten samenvloeien met de dominante gevelarchitectuur van het bestaande ziekenhuisgebouw is het noodzakelijk een schaalwijziging door te voeren. De vormgeving van het huidige gebouw wordt momenteel bepaald door strenge, ritmische gevels en de verticaliteit van de trappenhuizen. Om het gebouw een lager, meer toegankelijker allure te bieden, worden de bestaande kernstructuren doorbroken. De bestaande betonnen skeletstructuur wordt normaliter maximaal behouden. De volledige invulling van het skelet wordt echter verwijderd en vervangen door lichte materialen.  Voor de gevelwanden denken de ontwerpers aan houten sandwichpanelen die volledig gevuld zijn met isolatie en die aan de buitenkant van het betonnen skelet worden aangebracht zodat de isolatie overal kan doorlopen. Stijlwanden met metalen C-profielen en een dubbele beplating in gipskartonplaten moeten dienst doen als binnenwanden. Tussen de appartementen komen speciale akoestische wanden waarbij de C-profielen worden ontdubbeld.

 

Architecturale verbinding

 

De verschillende omliggende sites worden met elkaar verbonden, zodat de doorwaadbaarheid voor voetgangers doorgetrokken wordt over de hele site van het OCWM. Ontmoetingen tussen generaties en verschillende bewonersprofielen worden zo gestimuleerd. Dit zorgt voor beweging en prikkels en vermijdt isolatie op de site. De architecten hebben ervoor gekozen een tweeds as aan te leggen dwars door het bestaande gebouw. De grote uitsparing op het gelijkvloers en eerste verdieping vormt zo een uitstekende ontmoetingsplek voor bewoners van de assistentiewoningen enerzijds en bezoekers en personeel van de polikliniek anderzijds.

 

Streefdoel: E45

Er wordt naar gestreefd om beter te doen dan de wettelijke norm van K40 en E50. Vanaf januari 2016 is E50 in combinatie met een aandeel hernieuwbare energie wettelijk verplicht. Dit project mikt op E45. Het collectieve systeem voor verwarming en sanitair warm water laat ten slotte gemakkelijker toe om hernieuwbare technieken in het project te integreren.

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners