Zo draagt het biodiversiteitsdak bij aan gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving is in balans. Die balans is zoek in onze steden, denk aan de mate van luchtvervuiling, wateroverlast, hittestress en persoonlijk welzijn. En bovendien bedreigen we met ons allen de biodiversiteit, waardoor ecosystemen steeds verder uit balans raken. Hoe creëren we weer een gezonde leefomgeving? Volgens ZinCo is een biodiversiteitsdak een antwoord op de vraag.

Meer groen in de stad is complex

Door de balans terug te brengen! Uit onderzoek blijkt dat het terugbrengen van de natuur in onze steden bijdraagt aan dit herstel. De betonnen stadse jungle moet dus veranderen in een groene oase. En dat is op z‘n zachts gezegd complex. Want in de stad is groen vaak ondergeschikt aan alle functies die de stad dient, zoals wonen, werken, verplaatsen en recreëren.

Groendaken sleutel tot vergroening

Groen integreren gebeurt nu dus vooral op kleine schaal door meer groen toe te voegen via herontwikkelingsprojecten en particuliere initiatieven, al dan niet gesubsidieerd. Al blijft de ruimte voor groen in het huidige stadsbeeld beperkt. Daarom moeten we het hogerop zoeken. Het dakenlandschap is de sleutel tot versnelde vergroening van onze stad.

Voordelen groendak

Een goed ontworpen groendak functioneert als een mini-ecosysteem, waarbij de voordelen van een groendak het ontstaan van een groene oase bevorderen. Denk aan:

  1. Verbeteren van de luchtkwaliteit
  2. Verminderen van hitte-eilandeffect
  3. Ontlasten van de riolering
  4. Verbeteren van de leefbaarheid

En door net een stapje extra te zetten kun je dit mini-ecosysteem onderdeel laten uitmaken van het grotere, lokale ecosysteem. Een biodiversiteitsdak draagt bij aan het terugbrengen van de balans in de stad en de wijde omtrek.

Vergroten biodiversiteit: hoe dan?

Waar moet je dan aan denken? Aan net wat meer aandacht voor de lokale biodiversiteit in je ontwerp. Wil je een bloemenweide op je dak aanleggen voor de vlinders, dan moet je weten welke soorten er lokaal zijn en welke op jouw dak terecht kunnen komen. Stel dat een vlinder maximaal 1 km kan vliegen en twee geschikte leefomgevingen liggen 1,5 km uit elkaar. Dan is er geen hoop voor de vlinderpopulaties in beide gebieden om zich te ontwikkelen, voort te planten en hun leefgebied te vergroten.

Gezonde leefomgeving vraagt ruime blik

Op het dak van een groot gebouw een bloemenweide aanleggen met precies de juiste planten en omstandigheden voor z‘n vlinder, vergroot de kans op het behouden van deze vlindersoort in Nederland. Wat daarvoor nodig is, is kennis van flora en fauna én een verruimde blik. Een visie, die verder reikt dan een te ontwikkelen gebouw of perceel, en die zicht richt op het versterken van de stedelijke ecosystemen en daardoor het creëren van een gezonde leefomgeving.

Bron: ZinCo

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage