Zuidzicht Hasselt in eerste fase

BURO II & ARCHI+I stellen de eerste fase van Zuidzicht Hasselt voor, dat uiteindelijk moet resulteren in een driehonderdtal wooneenheden aan de kanaalkom in Hasselt. In dit eerste stadium voorziet het masterplan zestig wooneenheden en enkele commerciële ruimtes aan een nieuw plein dat door de stad wordt aangelegd.

Verbonden deelzones

De projectsite bevindt zich in een stedelijk herontwikkelingsgebied, namelijk een voormalige industriële site ten noorden van de stadskern rond de kanaalkom in Hasselt. Aan de basis van het ontwerp ligt een masterplan dat de oriëntatie en zichten van de woongelegenheden optimaliseert. Een verlaagde kade langs het water vormt de verbinding voor voetgangers en fietsers tussen de verschillende deelzones. Bovendien zorgt een brug ter hoogte van het scharnierplein voor een koppeling tussen deze verbinding en de overkant van de kanaalkom. Hierdoor ontstaat een lusvormige verbinding voor het volledige gebied. Vanaf het scharnierplein tot aan de Singel wordt het gebied voornamelijk ingevuld met residentiële functies.

 

Bebouwde en open ruimtes

De gebouwen maken deel uit van een stedelijke as, waartoe ook de gebouwen van de voormalige gelatinefabriek behoren. Daarnaast zorgen open binnengebieden voor het behoud van de transparantie naar het achterliggende gebied. Een afwisseling van bebouwing en open ruimtes resulteert in verbindingszones en rustpunten. De architectuur is open, licht en staat in relatie met het water. Toch lijkt de schaal van het project minder groot door de fragmentering van het volume en de glazen uitvoering van de luxueuze penthouseappartementen met dubbelhoge ruimtes. Verder openen de binnentuinen zich naar het kanaal en naar het achtergelegen gebied.

Het project wordt in vier fasen gerealiseerd. De tweede en derde fase van het masterplan zijn momenteel in uitvoering, terwijl de vierde fase nog in de ontwerpfase zit.

Deel dit artikel:

Met medewerking van

Onze partners