Antwerpen Nieuw Zuid

Nieuw Zuid is de projectnaam voor het gebied gelegen tussen de Scheldekaaien, de Namenstraat, de Jan van Gentstraat, de Brusselstraat en de Ring. Het plangebied strekt zich daarmee uit van de Schelde tot en met de Konijnenwei. Sinds voorjaar 2010 is de private ontwikkelaar Triple Living eigenaar van een groot deel van de gronden van Nieuw Zuid. Voor de stad Antwerpen was dit de uitgelezen kans om een visie op te maken voor het volledige plangebied en ook stedelijke voorzieningen te integreren in deze nieuwe ontwikkeling. Eind 2012 leverde het Italiaanse ontwerpteam Studio Associato Secchi-Viganò dat masterplan op. 

Nieuw Zuid wordt een gemengde stadswijk met:

  • circa 2.000 woningen;
  • 20.000 à 40.000 m² lokale voorzieningen (onder andere twee scholen, twee kinderkribbes, een sporthal en een dienstencentrum);
  • 40.000 à 70.000 m² bovenlokale voorzieningen en/of kantoren;
  • circa 20.000 m² buurtondersteunende commerciële functies (winkels, horeca, …);
  • een park van ongeveer 15 hectare aan de Konijnenwei, 12 hectare park en wijkgroen en een groene parkstrip van 6 hectare op de kaaien ter hoogte van Nieuw Zuid.