Brug Watersportbaan

Ney & Partners tekende een hybride structuur, die kenmerken van een balkbrug en een boogbrug combineert. De vormgeving volgt daardoor optimaal de krachtwerkingen. De brug is zeven meter breed en waaiert aan beide uiteindes wat uit om zo een comfortable aansluiting te maken op de Noorderlaan en Zuiderlaan. De zijplaten of flenzen van de stalen draagstructuur zijn niet over de gehele lengte even hoog, en worden bovendien voorzien van een reeks verticale openingen. Daarmee wordt de structuur geoptimaliseerd en dus een stuk lichter, en ontstaan er panoramische doorzichten vanop de brug.

De realisatie van een fiets- en voetgangersbrug over de Watersportbaan is een strategisch project dat kadert binnen een brede aanpak voor een fietsvriendelijk Gent. De brug is een belangrijke schakel in de hoofdfietsroute 'Westerringspoor'. De brug komt in het verlengde van het binnenkort afgewerkte fietspad aan de Papiermolenstraat en het al gerealiseerde Alice Béviairepad aan Malem.