Nieuw ontwerp Ney & Partners voor brug over Watersportbaan in Gent

Het bureau Ney & Partners start met de studie voor de bouw van een fiets- en voetgangersbrug over de Gentse Watersportbaan. Hun ontwerp overtuigde de beoordelingscommissie door een slim brugconcept, en een eenvoudige en transparante vormgeving.

Missing link

De realisatie van een fiets- en voetgangersbrug over de Watersportbaan is een strategisch project dat kadert binnen een brede aanpak voor een fietsvriendelijk Gent. De brug is een belangrijke schakel in de hoofdfietsroute 'Westerringspoor'. De brug komt in het verlengde van het binnenkort afgewerkte fietspad aan de Papiermolenstraat en het al gerealiseerde Alice Béviairepad aan Malem.

In het verlengde van het Alice Béviairepad gaat de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het water om te landen op de Zuiderlaan. Fietsers en voetgangers kunnen hun weg daar verderzetten via de Strandlaan en verder aansluiten op het fietspad in de Vissersdijk. Zo vormt de brug het sluitstuk van één doorlopende fietsverbinding vanaf de Bloemekenswijk tot aan de Blaarmeersen, en in de toekomst het station Gent-Sint-Pieters. Verwacht wordt dat meer dan 3.000 fietsers en voetgangers per dag gebruik zullen maken van de brug.
 

"Dankzij de nieuwe brug zullen dagelijks duizenden mensen vlot, veilig en aangenaam op hun bestemming raken", aldus Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit


De nieuwe fietsbrug is ook voor de Provincie Oost-Vlaanderen een belangrijke schakel in de fietssnelweg F400 (de Gentse fietsring). Fietssnelwegen zijn de hoofdassen van het functionele fietsroutenetwerk en verbinden (Oost-)Vlaamse steden met economische knooppunten. De fietssnelweg is ook erkend als bovenlokale functionele fietsroute (BFF).

"Dankzij de fietsbrug zal opnieuw een missing link opgelost worden in het functionele fietsroutenetwerk", Riet Gillis, gedeputeerde Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen

 

Ontwerp

De Stad Gent schreef vorig jaar een studieopdracht uit waar verschillende kandidaten op intekenden. Daaruit werden vier kandidaten geselecteerd om een voorstel uit te werken. Deze werden voorgelegd aan een beoordelingscommissie onder leiding van de stadsbouwmeester. De studieopdracht werd gegund aan ingenieursbureau Ney & Partners. Dit bureau heeft jarenlange nationale en internationale ervaring in het ontwerpen van infrastructuur en kan zeer mooie referenties voorleggen inzake fiets- en voetgangersbruggen.

Ney & Partners overtuigde met een elegant en helder ontwerp. Het bureau hield rekening met het zicht over de Watersportbaan in de richting van de stad en koos voor een brug die subtiel aanwezig is, zonder de aandacht naar zich toe te trekken. De brug is esthetisch, functioneel en op strategische plaatsen ook transparant.

Deze kwaliteiten zijn het gevolg van een goed uitgekiend brugconcept. Ney & Partners tekende een hybride structuur, die kenmerken van een balkbrug en een boogbrug combineert. De vormgeving volgt daardoor optimaal de krachtwerkingen. De brug is zeven meter breed en waaiert aan beide uiteindes wat uit om zo een comfortable aansluiting te maken op de Noorderlaan en Zuiderlaan. De zijplaten of flenzen van de stalen draagstructuur zijn niet over de gehele lengte even hoog, en worden bovendien voorzien van een reeks verticale openingen. Daarmee wordt de structuur geoptimaliseerd en dus een stuk lichter, en ontstaan er panoramische doorzichten vanop de brug.

Het sobere ontwerp heeft als bijkomend voordeel dat de brug gemakkelijk onderhouden kan worden. De open structuur zorgt ervoor dat alle onderdelen vlot toegankelijk zijn en dus eenvoudig te inspecteren en te onderhouden.
 

Omgevingsaanleg

De ontwerper besteedde in zijn voorstel ook veel aandacht aan een veilige omgevingsaanleg. Het ingenieursbureau integreerde veilige oversteekzones voor fietsers en voetgangers over de Noorderlaan en Zuiderlaan en hield rekening met een maximale zichtbaarheid van alle weggebruikers op elk punt van, naar en op de brug. De omgevingsaanleg is, net zoals de brug, functioneel uitgepuurd en geeft voorrang aan maximale toegankelijkheid, zichtbaarheid en veiligheid.
 

Timing en budget

De start van de werken staat gepland in 2022. In 2023 zou de brug klaar moeten zijn. Het vooropgestelde budget voor de werken aan de brugconstructie bedraagt € 2.250.000 (excl. BTW). Het vooropgestelde budget voor de werken aan de omgevingsaanleg is € 400.000 (excl. BTW). De Stad Gent neemt deze kosten op zich, al zullen ook de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid de brug voor een belangrijk deel mee financieren via het Fietsfonds.

Bron: Stad Gent

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage