Campus De Droomboom

Stad Brussel bouwt een nieuwe campus voor Basisschool De Droomboom in de Wittouckstraat in Laken. De Stad grijpt deze werken aan om de basisschool uit te breiden met een tienerschool en op de campus een volwaardige antenne van de Hoofdstedelijke Kunstacademie op te starten. De nieuwe sportinfrastructuur werd zo ontworpen dat ze makkelijk opengesteld kan worden tot de buurt. Het nieuwe ontwerp vertrekt vanuit de sterkte van de open ruimte en tracht de nieuwbouw hier zo goed mogelijk in te integreren.