Nieuwe campus De Droomboom ontworpen vanuit de open ruimte (RADAR- Petillon Ceuppens - Atelier Arne Deruyter)

Stad Brussel bouwt een nieuwe campus voor Basisschool De Droomboom in de Wittouckstraat in Laken. Dat is nodig, want de huidige gebouwen zijn verouderd en in slechte staat. De Stad grijpt deze werken aan om basisschool De Droomboom uit te breiden met een tienerschool en op de campus een volwaardige antenne van de Hoofdstedelijke Kunstacademie op te starten. De nieuwe sportinfrastructuur werd zo ontworpen dat ze makkelijk opengesteld kan worden tot de buurt. RADAR Architecten - Petillon Ceuppens architecten - Atelier Arne Deruyter zijn aangesteld als ontwerpers. Zij vertrekken vanuit de sterkte van het landschap en proberen de nieuwbouw daar zo goed mogelijk in te integreren.

Uitbreiding met een tienerschool

De Droomboomcampus zal in de toekomst kleuteronderwijs aanbieden, vier jaar lager onderwijs en vier jaar tienerschool. Op de toekomstige campus is er plaats voor bijna 300 extra leerlingen: we gaan van 428 naar 720 plaatsen. Leerlingen worden er in de blokken van vier jaar door hetzelfde team begeleid. Dankzij de tienerschool wordt de breuklijn tussen het lager en het secundair onderwijs weggewerkt. Hun ontwikkeling en leefwereld liggen immers dichter bij elkaar dan die van 12-jarigen met 16/18-jarigen.

Architectuurwedstrijd

Samen met het team van de Bouwmeester organiseerde de Stad in het najaar 2020 een architectuurwedstrijd. Stad Brussel organiseerde een open jury waarbij een aantal leerkrachten en de directie van zowel de school als de academie aanwezig waren om de voorstellen mee te beoordelen. Uiteindelijk werd het team van architecten Radar Architecten - Petillon Ceuppens architecten - Atelier Arne Deruyter aangesteld om de plannen uit te tekenen.

Een nieuwbouw met groen voorplein

De school huist deels in paviljoentjes die dateren van expo '58. Vooral op het vlak van isolatie en akoestiek scoren ze heel slecht. Ze kunnen technisch niet aangepast worden aan de normen van vandaag. We kozen dus voor een nieuwbouw. Bij de afbraak zullen de materialen zoveel mogelijk in het nieuwe project worden hergebruikt.

De grote troef van de huidige site is de groene ruimte met hoge bomen aan de Wittouckstraat. Het bewaren van deze open ruimte en van de bomen vormt de basis van het nieuwe ontwerp. Langs de straat ontstaat een aangenaamvoorplein, dat het gezicht en de ingang van de toekomstige school vormt. Dit groene voorplein vormt de link tussen de school en de buitenwereld, de ontmoetingsruimte waar ouders hun kinderen rustig kunnen afzetten en opwachten, een ruimte waar zowel de leerlingen als de buurt van kunnen profiteren. Op de speelplaatsen wordt spel en avontuur aangemoedigd, met veel groen en doorlaatbare materialen.

De ontwerpers vertrekken m.a.w. vanuit de sterkte van het landschap en proberen de nieuwbouw daar zo goed mogelijk in te integreren. Het ontwerp speelt slim met het niveauverschil op de site en houdt rekening met de woningen errond, voornamelijk rijwoningen met 2 à 3 verdiepingen. Het bestaat uit drie verticale volumes (t.o.v. de Wittouckstraat), verbonden door een achterliggend, horizontaal volume.

Aan de noordkant krijgt de school een polyvalente buitenruimte van meer dan 300 m², ideaal voor een buitenklas.

Ans Persoon, schepen voor Nederlandstalig onderwijs in de Stad Brussel: “Het is de bedoeling dat het gebouw zowel tijdens als na de schooluren leeft. Een echte brede school dus, zowel qua gebouw als werking.”

EEN DUURZAME CAMPUS

De nieuwe campus is exemplarisch op het vlak van duurzaamheid:

  • De verwarming gebeurt volledig via geothermische grondwarmtepompen. De Droomboom wordt de eerste school van de Stad Brussel die volledig ontkoppeld is van gas!
  • 2100 m² daken die uitgerust worden met fotovoltaïsche panelen en voorzien van regenwaterrecuperatie.
  • De overige 1043 m² daken zijn intensieve groendaken/daktuin.
  • 61% van de buitenruimte is onthard zodat de grond regenwater kan opvangen en laten infiltreren.
  • Een grote overdekte fietsenstalling.

 

PLANNING

De Stad Brussel heeft een bouwvergunning aangevraagd. Het openbaar onderzoek ging van start 30 augustus. Eind 2023 moeten de werkzaamheden aanvatten. 

Deel dit artikel:
Onze partners