Droomboom in Laken krijgt nieuwe campus met ruimte voor de buurt (Radar Architecten, Petillon Ceuppens & Atelier Arne Deruyter)

Urban.brussels leverde een stedenbouwkundige vergunning af aan de Stad Brussel voor de duurzame Droomboomcampus in Laken. De schoolcampus zal plaats bieden aan 672 leerlingen tussen 3 en 14 jaar oud. Er komt een stek voor de Kunstacademie en sportinfrastructuur waarvan ook buurtbewoners gebruik kunnen maken. De start van de werken is gepland voor het voorjaar van 2024.

Vandaag gaan 340 jonge Brusselaars naar de kleuter- en lagere school in Basisschool De Droomboom in de Wittouckstraat in Laken. Op de nieuwe Droomboomcampus wordt plaats gecreëerd voor 332 extra leerlingen. Naast de kleuterschool en een lagere school komt er ook een tienerschool, een onderwijsvorm voor leerlingen tussen 10 en 14 jaar. Deze biedt een vierjarige overgang tussen het lager onderwijs en secundair onderwijs.

 

Open campus

Samen met het team van de Bouwmeester organiseerde de Stad Brussel in 2020 een architectuurwedstrijd om het ontwerpteam te selecteren. Een open jury waarbij ook leerkrachten en de directie van zowel de school als van de Kunstacademie werden betrokken, hebben de kandidaturen beoordeeld. Het team van Radar Architecten, Petillon Ceuppens en Atelier Arne Deruyter werd finaal geselecteerd om het project te ontwerpen. ​

Een aangenaam voorplein aan de Wittouckstraat met hoge, bestaande, bomen vormt de basis van het ontwerp. Dit voorplein wordt het gezicht en de toegang tot de school en vormt de link tussen de school en de buitenwereld, een ontmoetingsruimte waar ouders hun kinderen rustig kunnen afzetten en opwachten en een ruimte waar zowel de leerlingen als mensen uit de buurt van kunnen profiteren. Op de avontuurlijke speelplaatsen wordt spel aangemoedigd en staan natuur en duurzame materialen centraal.

Het open karakter weerspiegelt zich niet enkel in het ontwerp, maar ook in de functies van het gebouw. Naast de school wordt de Droomboomcampus ook de thuisbasis voor de Kunstacademie en zullen buurtbewoners gebruik kunnen maken van de sportinfrastructuur.

 

Los van gas

Gezien de staat en de energie-efficiënte van de huidige gebouwen (een deel van de school huist in paviljoentjes van Expo '58) wordt geopteerd voor nieuwbouw. Zoveel mogelijk materialen van de bestaande gebouwen worden opnieuw gebruikt in de toekomstige campus waar duurzaamheid centraal staat.

De Droomboom wordt de eerste school van de Stad Brussel die volledig ontkoppeld is van gas. De verwarming gebeurt volledig via geothermische grondwarmtepompen. 2.100 m² dak zal worden uitgerust met zonnepanelen en 1.043 m² dak zal worden gebruikt als groendak of daktuinen. 61% van de buitenruimte is onthard zodat het regenwater er kan infiltreren en overige regenwater zal gerecupereerd worden in het gebouw zelf.

Bron: Ans Persoons
Deel dit artikel:
Onze partners