CityCampus

Met CityCampus kiest citydev.brussels er bewust voor om de site te verdichten en lichte industriële activiteiten te combineren met woongelegenheden. Door deze functiemenging ontstaat er een dynamiek die zorgt voor een leefbare en verrijkende omgeving voor alle gebruikers. Het project omvat 72 sociale woningen, 298 studentenwoningen, 18 ateliers, een preventiesteunpunt en 94 parkeerplaatsen.