De Korenbloem

De Korenbloem biedt nieuwe woonmodellen voor jongeren met vroeg beginnende dementie en ouderen met een beroerte-gerelateerde handicap en somatische symptoomstoornis. Het project herbestemt een historische villa en breidt deze uit met een nieuwbouw die een link creëert tussen de bestaande buurt en een centraal gelegen park, midden in een stadsblok aan de rand van Kortrijk.