Dienstenzones Total langs E17

De omgevingsaanleg van de dienstenzones in Nazareth herstelt de structurerende elementen van het omgevende traditionele landschap. Er wordt teruggegrepen naar de kenmerkende dreven en lanen die opvallende landschapskamers vormen in het zandig Schelde-Leie interfluvium. Deze natuurlijke, ruimtelijke geleding creëert een evidente basisorganisatie van de dienstenzones. De robuuste, uitgepuurde gebouwen vleien zich tegen de dominante bomenrijen aan. Een schijnbaar zwevend kader, de superstructuur, reikt tot aan de snelweg. Deze superstructuur vormt een baken en herkenningspunt langsheen de snelweg. De structuur bundelt de traditioneel losstaande elementen van de dienstenzone (parkeer- en tankfaciliteiten, picknickplaatsen, luifel, shop, restaurant, sanitaire inrichting en dienstlokalen), zorgt voor ordening en vergroot de leesbaarheid van de site. De superstructuur omarmt de gebruikers. Heldere rode lopers geflankeerd door de structuur begeleiden bezoekers op veilige wijze naar de verschillende ingangen.