Omgeving mag dienstenzones Nazareth en Kruishoutem herinrichten

Total Belgium heeft de offertewedstrijd voor het ontwerp en de realisatie van twee tankstations in Nazareth en twee bewaakte vrachtwagenparkings in Kruishoutem gewonnen. Het ontwerp van OMGEVING, opgemaakt in nauwe samenwerking met Total Belgium, gaat uit van een slimme ruimtelijke en verkeerskundige organisatie van de sites, waarbij de traditionele landschapskenmerken bepalend zijn voor de inplanting van de voorzieningen, de architectuur van de gebouwen en de omgevingsaanleg.
Total Belgium heeft de offertewedstrijd voor het ontwerp en de realisatie van twee tankstations in Nazareth en twee bewaakte vrachtwagenparkings in Kruishoutem gewonnen. Het ontwerp van Omgeving, opgemaakt in nauwe samenwerking met Total Belgium, gaat uit van een slimme ruimtelijke en verkeerskundige organisatie van de sites, waarbij de traditionele landschapskenmerken bepalend zijn voor de inplanting van de voorzieningen, de architectuur van de gebouwen en de omgevingsaanleg.
De omgevingsaanleg van de dienstenzones in Nazareth herstelt de structurerende elementen van het omgevende traditionele landschap. Er wordt teruggegrepen naar de kenmerkende dreven en lanen die opvallende landschapskamers vormen in het zandig Schelde-Leie interfluvium.
Deze natuurlijke, ruimtelijke geleding creëert een evidente basisorganisatie van de dienstenzones. De robuuste, uitgepuurde gebouwen vleien zich tegen de dominante bomenrijen aan. Een schijnbaar zwevend kader, de superstructuur, reikt tot aan de snelweg. Deze superstructuur vormt een baken en herkenningspunt langsheen de snelweg. De structuur bundelt de traditioneel losstaande elementen van de dienstenzone (parkeer- en tankfaciliteiten, picknickplaatsen, luifel, shop, restaurant, sanitaire inrichting en dienstlokalen), zorgt voor ordening en vergroot de leesbaarheid van de site. De superstructuur omarmt de gebruikers. Heldere rode lopers geflankeerd door de structuur begeleiden bezoekers op veilige wijze naar de verschillende ingangen.
In Kruishoutem wenst de Vlaamse overheid twee bewaakte vrachtwagenparkings inrichten, inclusief bijhorende dienstgebouwen. Vanuit de specifieke eisen naar veiligheid en visueel overzicht, worden er op de bewaakte vrachtwagenparkings uitsluitend op wel overwogen plaatsen bomen aangeplant, welke aansluiting zoeken met de bestaande groenstructuren. De noodzakelijke omheiningen worden op een doordachte wijze aan het zicht onttrokken, waardoor de omgevende weiden en graslanden visueel doorlopen over het beveiligde terrein. Het dienstgebouw bevindt zich in het midden van de site, op het scharnierpunt van de bewaakte parking. Door het gebouw enigszins te verhogen staat het niet verscholen achter een muur van geparkeerde vrachtwagens en vormt het steeds een herkenbaar, knalrood baken langsheen de E17.


Praktische info

locatie : E17 in Nazareth en Kruishoutem
opdrachtgever : Total Belgium
ontwerper : Omgeving in samenwerking met architect Total Belgium
studie : 2010 - 2011
realisatie : 2012 - 2014 
Deel dit artikel:
Onze partners