Eksterlaar

In Deurne heeft Ontwerpatelier Peter Jannes het sociale huisvestingsproject Eksterlaar voltooid. Het project omvat 33 wooneenheden en is gelegen in een binnenstedelijk gebied. Na uitgebreid onderzoek stelde het ontwerpteam een gebouwmodel voor dat de woonfuncties aan de randen van het perceel plaatst. In het midden wordt een binnenhof gecreëerd dat dient als ontmoetingsruimte en moet bijdragen aan de sociale cohesie. De meeste entrees van de woningen liggen langs het hof, wat de doorgang en leefbaarheid ervan bevordert. Afhankelijk van hun positie en oriëntatie worden twee woningtypes geïntroduceerd: individueel toegankelijke patiowoningen langs de zuid- en westzijde, en een arcadetypologie langs de zuid- en westgrens.