Eksterlaer Deurne

PPS-project met Vooruitzicht als één van de partners. Het projectgebied Eksterlaer is één van de laatste grote woonuitbreidingsgebieden in Groot-Antwerpen. Door een intensieve samenwerking tussen architecten, projectontwikkelaar en de stad (pps) werd een kwalitatief stedenbouwkundig plan ontwikkeld dat voorziet in 500 nieuwe woonéénheden: 380 grondgebonden woningen en 120 appartementen in een groene omgeving. Door het samenbrengen van verschillende woningtypologiën zoals patio-, meegroei-, rij-, strip- en ritswoningen samen met appartemententorens, wordt een diversiteit nagestreefd, eigen aan het stedelijk wonen. 6 hectaren van de 15 blijven publiek domein en omvatten een ruime parkstrook met vijvers om de leefbaarheid van de verkaveling te verhogen. Speciale aandacht werd besteed aan de verweving in het bestaande stedelijk weefsel.