Forensisch Psychiatrisch Centrum Wondelgem

Het Forensisch Psychiatrisch Centrum is een gesloten instelling voor 272 personen. Voor deze high risk geïnterneerden onderscheidt men binnen het beveiligd centrum een graduele aanpak en behandeling van observatie/oriëntatie, high care, low care en resocialisatie. In de visie van het ontwerpteam zal het FPC een gebouw worden waarin behandeling, genezing en het ontwikkelen van eigen verantwoordelijkheid ruimte krijgt.

Planmatig is het gebouw opgevat als een slakkenhuis waar de patiënt meestal in een acute crisissituatie binnenkomt en na een therapieproces langzaam uitgroeit. In het centrale gedeelte bevinden zich alle ondersteunende diensten, werk- en ontspanningsruimten, therapielokalen en gespreksruimten. Daarrond situeren zich als een waaier, de woonpaviljoens die een eigen identiteit hebben, kleinschaliger om nauwer aan te sluiten bij het gewenst woonklimaat.