Regie der Gebouwen start werfinrichting nieuw forensisch psychiatrisch centrum Wondelgem

De federale Regie der Gebouwen start met de inrichting van de werf voor de bouw van een nieuw forensisch psychiatrisch centrum in Wondelgem nabij Gent. Het centrum zal eind 2013 worden opgeleverd aan de federale overheidsdienst Justitie die het in de loop van 2014 volledig operationeel zal maken. Het multidisciplinair studieteam ABSCIS – DJGA – INGENIUM – DERVEAUX - AT OSBORNE staat in voor het ontwerp met inbegrip van de speciale technieken. De werken zijn toegewezen aan de firma Denys uit Wondelgem.
De federale Regie der Gebouwen start met de inrichting van de werf voor de bouw van een nieuw forensisch psychiatrisch centrum in Wondelgem nabij Gent. Het centrum zal eind 2013 worden opgeleverd aan de federale overheidsdienst Justitie die het in de loop van 2014 volledig operationeel zal maken. Het multidisciplinair studieteam ABSCIS – DJGA – INGENIUM – DERVEAUX - AT OSBORNE staat in voor het ontwerp met inbegrip van de speciale technieken. De werken zijn toegewezen aan de firma Denys uit Wondelgem.
Een forensisch psychiatrisch centrum is een gesloten instelling waar geïnterneerden worden opgevangen. De instelling is vergelijkbaar met een psychiatrisch ziekenhuis maar waar een hoge graad van beveiliging is voorzien. Het complex wordt door een muur of draadafsluiting afgesloten van de buitenwereld. Er zullen circa 270 geïnterneerde patiënten met een hoog of middelhoog veiligheidsrisico worden opgevangen die niet in de reguliere psychiatrie terechtkunnen.

Het centrum wordt gebouwd op een braakliggend terrein op de Wondelgemse Meersen (Wiedauwkaai), ten noorden van het stadscentrum. De grenzen van het centrum worden gevormd door een betonfabriek (Noord), de Limbastraat (Oost), een nieuwe stelplaats voor de Lijn (Zuid) en de Oude Lieve (West).
De stad Gent heeft een ringweg (buitensingel) aangelegd langs de spoorlijn, met een doorsteek naar de instelling. Deze nieuwe toegangsweg vanaf de Wiedauwkaai wordt vandaag gebruikt als werfweg voor de aan- en afvoer van materiaal. Na de werken zal de weg gebruikt worden als toegangsweg tot de instelling. De hoofdingang van het centrum zal zich aan de zuidzijde van de site bevinden, ter hoogte van de Hammerikstraat. De bewoners van de Limbastraat zullen dus geen of zeer weinig hinder ondervinden van de bouwwerken of de latere uitbating van het centrum.

Bij het ontwerpen van het centrum ging het studieteam uit van de evolutiecyclus die de geïnterneerde patiënt doorloopt in het centrum. De gesloten instelling bestaat uit verschillende afdelingen/paviljoenen: observatie en oriëntatie, intensieve behandeling, verpleging en resocialisatie.
Het centrum wordt een voorbeeld voor duurzaam bouwen en duurzaam energiegebruik. Tijdens de werf waakt de aannemer erover dat de hinder voor de buutbewoners tot een minimum wordt beperkt. Op de werf wordt aan doorgedreven afvalbeheer gedaan. Naast het beperken van afval (prefabricatie, beperken van verpakkingen, ...) wordt het bouwafval geselecteerd en afzonderlijk ingezameld.

Bij de keuze van de materialen speelt de gebruiksduurzaamheid een belangrijke rol. De gebruikte materialen dienen corrosiebestendig, slijtvast, vandaalbestendig en eenvoudig te onderhouden zijn. Waar mogelijk wordt recycleerbaar materiaal gebruikt. Duurzaam energiegebruik staat ook voorop bij dit project (warmtekrachtkoppeling, hoge isolatie-eisen, recuperatie van regenwater, energiezuinige lampen, ...).


Technische fiche

Bouwheer: Regie der Gebouwen
Eindgebruiker: Federale Overheidsdienst Justitie
Studieteam: T.V. ABSCIS – dJGA – INGENIUM – DERVEAUX – AT OSBORNE
Aannemer: NV DENYS (Wondelgem)
Veiligheidscoördinator: AT OSBORNE (Brussel)
Duur der werken: oktober 2011 - 2013
Terreinoppervlakte: circa 4,9 ha
Oppervlakte complex: Circa 29.854 m2
Investeringskost: Circa 80 miljoen euro (all in)Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners