Futurfantastic

Met Futurfantastic bewezen initiatiefnemers Saint-Gobain GlassGyprocIsover en Weber samen met architecten- en studiebureaudenc!studio dat (ver)bouwen tot bijna-nulenergie nu al mogelijk is. De renovatie van een modale woning in Antwerpen was het bewijs voor zowel professionals als particulieren dat een zeer energiezuinige en comfortabele woning voor iedereen verwezenlijkbaar is. Ook voor eigenaars van bestaande woningen.