Klein Veldekens (Astor)

150 nieuwe wooneenheden, tal van ondersteunende diensten en een toren van 40 meter: aan ambitie geen gebrek op de site van Klein Veldekens in Geel. De omvang en de imposante aanblik van het complex verhinderen echter niet dat er maximaal wordt ingezet op kleinschalig wonen, waarbij het zorgaspect haast ‘onzichtbaar’ is. Eveneens opvallend is dat er in het project een aantal circulaire principes zijn toegepast en dat zowel het torenvolume als de aanpalende kubus een hybride structuur hebben: een mix van beton en CLT-hout. Dat maakt van de rijzige Astor-toren meteen het hoogste hybride gebouw van het land.