Nieuwbouw KTA Casinoplein Gent

Dit ontwerp kadert in het goedgekeurde masterplan voor de renovatie en uitbreiding van de voormalige veeartsenijsite aan het Casinoplein te Gent.  Fase 1 omvat de uitbreiding van KTA1 MOBI en  de heraanleg van de speelplaats en het park.

Als uitgangspunt werd gesteld dat het gebouw zich dient te integreren in een geheel van beschermde monumenten met karakteristieke baksteengevels. Van in het begin werd geopteerd om de nieuwe gebouwen niet in concurrentie te laten treden met deze gebouwen maar te werken met lichte gevels.