Abscis Architecten ontwerpt nieuwbouw KTA aan Casinoplein in Gent

Zopas zijn de eerste werken aan de voormalige veeartsenijsite aan het Gentse Casinoplein afgerond. Deze site zal de komende jaren een grondige herontwikkeling ondergaan en uitgroeien tot een campus voor diverse onderwijsinstellingen van het Vlaams gemeenschapsonderwijs. Met de nieuwbouw voor de afdeling Bouw van het KTA werd de eerste fase van het masterplan uitgevoerd. Abscis Architecten, dat instond voor de ontwikkeling van dit masterplan, is samen met de studiebureaus Provoost en Ingenium ook de ontwerper van dit nieuwe schoolgebouw.

Zopas zijn de eerste werken aan de voormalige veeartsenijsite aan het Gentse Casinoplein afgerond. Deze site zal de komende jaren een grondige herontwikkeling ondergaan en uitgroeien tot een campus voor diverse onderwijsinstellingen van het Vlaams gemeenschapsonderwijs. Met de nieuwbouw voor de afdeling Bouw van het KTA werd de eerste fase van het masterplan uitgevoerd. Abscis Architecten, dat instond voor de ontwikkeling van dit masterplan, is samen met de studiebureaus Provoost en Ingenium ook de ontwerper van dit nieuwe schoolgebouw.Confrontatie van oud en nieuw op Gentse Casinoplein

Nadat de voormalige Veeartsenijschool eind jaren ‘90 door de Universiteit Gent verkocht werd aan GO! (Vlaams gemeenschapsonderwijs) nam het KTA Lindenlei zijn intrek in enkele gebouwen, terwijl een groot deel van de campus bleef leegstaan. Pas in 2008 tekende Abscis Architecten na een ontwerpwedstrijd een masterplan uit voor de herbestemming van deze site. Naast enkele waardevolle interbellumgebouwen die een grondige restauratie vereisen, was er ook nood aan enkele nieuwe gebouwen, waarbij voortgeborduurd wordt op de oorspronkelijke paviljoentypologie met losse entiteiten in een groene open ruimte. Het masterplan ging ervan uit dat de nieuwe gebouwen niet in concurrentie mochten treden met de beschermde monumenten, maar een hedendaagse invulling moesten vormen binnen het historisch kader.
Glazen baksteengevel

De nieuwbouw voor de afdeling Bouw van het KTA1 vormt daar een mooi voorbeeld van. De architectuurtaal van de gevels verwijst op ludieke wijze naar de baksteenarchitectuur van de oorspronkelijke gebouwen. De gevel bestaat uit een stalen structuur met diverse glazen panelen die in baksteenverband tot één gordijngevel worden samengevoegd. Ondoorzichtige panelen van gelakt glas worden afgewisseld met semitransparante panelen van opaal glas en met panelen van helder glas. Deze glazen gevel wordt gedragen door een sokkel in zichtbeton. Dit resulteert in een strakke en luchtige architectuur die een aangenaam tegengewicht moet vormen ten opzichte van de massieve baksteenarchitectuur van de beschermde gebouwen. Het is de bedoeling om dit specifieke glasgebruik ook door te trekken naar de andere nieuwbouw projecten die de volgende jaren zullen verrijzen op deze site.

Het concept van het gebouw werd zo helder mogelijk gehouden: een centrale circulatie-as op elke verdieping met aan de ene zijde de ateliers en opslagruimtes en aan de andere zijde de trapkernen, de klassen en de secundaire ruimtes.
Binnen in het gebouw werd met het oog op de functie gekozen voor grote industriële ruimtes met zichtbetonwanden en een vloer van gepolierd beton.
Spievormige uitkraging

De speelplaats werd heringericht in functie van het nieuwe gebouw en met respect voor de volgende fases van het masterplan. Een gedeelte van de speelplaats wordt overdekt door de uitkraging van het nieuwe gebouw. Op die manier kunnen vrachtwagens ook droog hun lading lossen. Aan de andere kant van het gebouw, aan de Coupure, wordt deze spievormige uitkraging herhaald, hetgeen leidt tot een beter zicht voor het verkeer dat vanuit de zijstraat de Coupure oprijdt.

Abscis Architecten gaf ook de groenzone aan de andere zijde van het gebouw een nieuwe inrichting. Tijdens de schooluren wordt het een groene speeltuin, maar buiten de schooluren zal het opengesteld worden als openbaar wijkpark. Hiermee willen de architecten aansluiten bij het concept van brede, open scholen, dat vandaag de dag wordt nagestreefd.


 

 

 

 

Deel dit artikel:
Met medewerking van
Onze partners