Paul-Henri Spaakgebouw

Van de 132 dossiers die door de geselecteerde deelnemers werden opgesteld, is uiteindelijk het project van het collectief Europarc bestaande uit JDS ArchitectsColdefyNL ArchitectsCarlo Ratti AssociatiEnsamble StudioUTIL cvba en Ramboll verkozen. Het nieuwe ontwerp benadrukt de eenvoud en technologie tussen duurzaamheid, flexibiliteit en aanpasbaarheid. Het bestaande Paul-Henri Spaakgebouw zal niet gesloopt, maar wel grondig vernieuwd worden.

In 2020 lanceerde het Europees Parlement een internationale ontwerpwedstrijd voor de vernieuwing van het Paul-Henri Spaakgebouw. Deze ontwerpwedstrijd verliep in twee rondes. In de eerste ronde werden vijftien ontwerpteams geselecteerd die een ontwerpvoorstel mochten uitwerken. In juli 2022 werd het ontwerp van het collectief uitgeroepen tot winnaar van de wedstrijd.